Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Větné stavby a větné členy - maturitní otázka 25/26

Větné stavby a větné členy - maturitní otázka 25/26


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z českého jazyka - mluvnice, která se věnuje problematice vztahů větných členů a jejich staveb. Druhy souvětí, druhy vět v souvětí, větné členy (přísudek, podmět, předmět,...). Předchozí maturitní otázku naleznete zde Popis - maturitní otázka 24/26, následující Informační slohové útvary a postupy - maturitní otázka 26/26.

Obsah

1.
Vztahy mezi větami souvětí
2.
Druhy souvětí
3.
Druhy vět v souvětí
4.
Souřadné souvětí
5.
Souvětí podřadné
6.
Větné členy

Úryvek

"Souřadné souvětí:
- poměry:  slučovací (a, i ani, nebo, jednak-jednak, hned-hned, …)
┘stupňovací (ba, dokonce, ba i, ale i, nejen-ale i, nýbrž i,…)
 odporovací (ale, avšak, leč, nýbrž, nicméně, sice-ale,…)
 vylučovací (nebo, anebo, buď-buď, buď-nebo,…)
 příčinný (neboť, vždyť, totiž)
 důsledkový (proto, a proto, tedy, tudíž, tak,…)
Souvětí podřadné:
- druhy vět vedlejších: podmětná (kdo,co?/že,aby, kdyby,…)
přísudková
přívlastková (který, jenž, kde, kdy,kam, aby, že,..)
předmětná (že, aby, kdo, co, kde, kam, odkud,…)
příslovečná - místní, časová, způsobová, příčinná (důvodová), účelová,
podmínková, přípustková, doplňková"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4794b01991cbb.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Vystavba_vety_souveti.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse