Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vina a skutečnost viny - esej slovensky

Vina a skutečnost viny - esej slovensky


Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pohlíží na fenomén viny nejen z filozofického pohledu, ale také z pohledu významných kulturních slovenských osobností (Peter Kresánek, Peter Lipa, Milan Dzubák). V poslední části práce se vina hodnotí z pohledu náboženství a křesťanství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice viny
3.
Názory osobností
4.
Otázka kolektivní viny

Úryvek

"Peter Kresánek: Všeobecná morálka existuje v ľudskom vedomí, v prirodzených ľudských vlastnostiach, v ľudskom svedomí. Chráni človeka pred mnohými nebezpečenstvami.
Peter Lipa: Pri vysvetľovaní pojmu správna výchova som nepoužil termín morálka, lebo sa mi zdal samozrejmý. Správna výchova totiž rešpektuje všeobecné pravidlá morálky a naopak. Podľa mojich vedomostí sa tieto pojmy prekrývajú. A teda, ako som už povedal, ide o súhrn pravidiel a často aj predstava o tom, čo je a čo nie je morálne. A tu sme opäť pri teórii o čiernej a bielej. Je jasné, že vieme celkom jednoznačne posúdiť, čo je morálne a čo nemorálne, pokiaľ ide o charakteristické prejavy týchto dvoch protipólov, ale pri posudzovaní jemných odtieňov morálky sa prejaví naša vlastná predstava a tá môže byť diametrálne odlišná od predstavy iných. A tu sa, samozrejme, končí aj teória o univerzálnej morálke. Hranice tohto konca má každý z nás ukryté niekde v sebe. Posúva ich podľa potreby a situácie. A po túto hranicu platí všeobecná morálka, alebo lepšie povedané to, čo si každý z nás pod týmto pojmom predstavuje.
Milan Dzubák: Myslím, že princípy akejsi univerzálnej morálky sú zakódované v každom jedincovi a sú produktom dlhého prirodzeného vývoja človeka. Toto genetické dedičstvo môže byť (a žiaľ často býva) utlmené a prekryté kmeňovými, národnostnými, náboženskými a politickými aspektami, ako sme toho svedkami aj dnes (národy bývalej Juhoslávie, islamskí fundamentalisti, a i.)"

Poznámka

Práce z Filosofické fakulty Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: vina.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vina.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse