Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vkladové účty - maturitní otázka

Vkladové účty - maturitní otázka


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje pokladnu, běžný účet a úvěry. Věnuje se způsobům, jakým je lze zaúčtovat.

Obsah

1.
Pokladna
1.1
Valutová pokladna
1.2
Pokladník
1.3
Účtování
2.
Běžný účet
2.1
Zřízení BÚ
2.2
Účtování
3.
Druhy úvěrů
3.1
Krátkodobé úvěry
3.2
Střednědobé a dlouhodobé úvěry
4.
Eskontní úvěry
4.1
Účtování

Úryvek

“Druhy úvěrů:
a) Krátkodobé úvěry – účtují se ve 2. účtové třídě (231 a 232).
b) Střednědobé a dlouhodobé úvěry – účtují se ve 4. účtové třídě (461)

Podkladem pro účtování na úvěrových účtech jsou výpisy úvěrových účtů. Na konci účetního období se ověřuje jejich zůstatek dle závěrečných výpisů z úvěrových účtů zasílaných bankou.

Eskontní úvěry
Účetní jednotka, která je směnečným věřitelem, může postoupit bance směnku před lhůtou její splatnosti. Převod směnečných práv majitele směnky na banku za úplatu se nazývá eskont. Na postoupenou směnku poskytne banka účetní jednotce eskontní úvěr.

Směnky postoupené bance se evidují na účtu 313. Na základě oznámení (avíza) od banky o zaplacení směnky dlužníkem se zaúčtuje snížení pohledávky za eskontovanou směnku a snížení závazku z eskontního úvěru.

Účtování:

Operace Má Dáti Dal
Převod poskytnutého úvěru BV z BÚ a ÚÚ 221 231 (461)
Úhrada dodavatelům BV z BÚ 321 221
Přímá úhrada dodavatelům z bank. úvěru ÚÚ 321 231 (461)
Splátka úvěru BV z ÚÚ a BU 231 (461) 221
Úroky z úvěrů a bank. poplatky a výdaje BV 562 (568) 221
Směnka postoupená bance k eskontu ve jmenovité (směnné) hodnotě ID 313 254
BV z ÚÚ a BÚ na eskontovanou směnku: - -
Jmenovitá hodnota směnky po odečtení diskontu a výloh 221 232
Diskont 562 232
Výlohy spojené s eskontem 568 232
Oznámení banky o zaplacení směnky ID 232 313

Vysvětlivky k tabulce:
BV z BÚ a ÚÚ – bankovní výpis z běžného účtu a úvěrového účtu
ID – interní doklad
ÚÚ – úvěrový účet"

Poznámka

Velká část otázky se shoduje s prací Finanční účty - maturitní otázka.
Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48450bed80b77.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
MO_vkladove_ucty.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse