Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vlastnosti a chování plynů

Vlastnosti a chování plynů


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se středoškolským pojetím plynu. Charakterizuje ideální plyn, definuje střední kvadratickou rychlost a přibližuje vznik tlaku plynu. Následuje stavová rovnice ideálního plynu, popis chování plynu při nízkém a vysokém tlaku a rovnice pro tepelné děje s ideálním plynem.

Obsah

1.
Ideální plyn
2.
Střední kvadratická rychlost
3.
Tlak plynu
4.
Stavová rovnice ideálního plynu
5.
Izotermický děj
6.
Izochorický děj
7.
Izobarický děj
8.
Adiabatický děj
9.
Plyn při nízkém tlaku

Úryvek

"Ideální plyn

Je modelem reálného plynu. Pro molekuly ideálního plynu platí:

 Rozměry molekul jsou zanedbatelně malé ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe a mají stejnou hmotnost m0.
 Molekuly na sebe navzájem nepůsobí přitažlivými silami.
 Vzájemné srážky molekul a jejich nárazy na stěny nádoby jsou dokonale pružné.

Protože molekuly na sebe navzájem silově nepůsobí, je vnitřní energie U ideálního plynu rovna celkové kinetické energii neuspořádaného pohybu molekul soustavy: U = Uk.

Střední kvadratická rychlost

Pohyb molekul ideálního plynu je neuspořádaný – velikosti rychlostí jednotlivých molekul v určitém okamžiku jsou různé, žádný směr rychlosti nepřevládá. Velikosti rychlostí molekul plynu lze měřit například Lammertovým pokusem. Pokusy s měřením rychlosti molekul plynu umožňují experimentálně určit rozdělení molekul podle rychlostí.
graf rozdělení molekul podle rychlostí:

Δv = zvolený interval rychlostí
ΔN = počet molekul s rychlostí v intervalu (v; v + Δv)
N = celkový počet molekul

Tvar křivky závisí na teplotě

vp = nejpravděpodobnější rychlost při T0=273K

Střední kvadratická rychlost vk je rychlost, kterou by musely mít všechny molekuly plynu, aby jejich kinetická energie byla rovna skutečné energii všech molekul.
N . ½m0vk² = Uk
m0 = hmotnost jedné molekuly

Z rozdělení rychlostí molekul se dá dokázat:

Vk = √3kT/m0

kde k je Boltzmannova konstanta. k = 1,38 . 10-23 J . K-1

Je-li Mm molární hmotnost, m0 = Mm/NA => vk = √3kNAT/Mm = √3RmT/Mm
Rm = k . NA = 8,31 J . K-1 = molární plynová konstanta
NA = Avogardova konstanta

Kinetická energie je přímo úměrná termodynamické teplotě
E0 = ½ m . vk² = 3/2kT
Molekuly ideálního plynu mají v důsledku neuspořádaného posuvného pohybu střední kinetickou energii, která je přímo úměrná termodynamické teplotě plynu.
Pro dva různé plyny o stejných teplotách platí:
½m01vk12 = ½m02vk22"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25168
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse