Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vlastnosti a zkoušení materiálů - maturitní otázka 1/11

Vlastnosti a zkoušení materiálů - maturitní otázka 1/11


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve seznamuje se všeobecnými vlastnostmi materiálů, velmi stručně informuje o vlastnostech fyzikálních, chemických, mechanických i technologických. Následně se zabývá zkoušením materiálů, uvádí jeho rozdělení a krátce charakterizuje druhy mechanicko-technologických zkoušek. Následující maturitní otázka se nachází zde Výroba oceli - maturitní otázka 2/11.

Obsah

1.
Všeobecné vlastnosti materiálů
2.
Zkoušení materiálů
2.1.
Rozdělení
2.2.
Mechanicko-technologické zkoušky

Úryvek

"VLASTNOSTI MATERIÁLŮ A ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ
Všeobecné vlastnosti materiálů
- Fyzikální vlastnosti: skupenství, hustota, změna tvaru a stavu, tepelná a elektrická vodivost
- Látky zůstávají nezměněny.
- Chemické vlastnosti: struktura látek, stavba a vazba atomů, žáruvzdornost, odolnost proti korozi
- Vznikají nové látky s novými vlastnostmi.
- Mechanické vlastnosti: pevnost, tažnost, křehkost, tvrdost, pružnost, plasticita, tah, tlak, ohyb, střih
- Technologické vlastnosti: tvárnost, svařitelnost, obrobitelnost
přetváření – změna tvaru odléváním, slinováním
tváření – změna tvaru kováním, ohýbáním, tažením, lisováním
obrábění – změna tvaru vrtáním, soustružením, broušením
spojování – spojování částí lepením, pájením, svařováním

Zkoušení materiálů
Rozdělení:
• Podle působící síly
- statické (mat. se zatěžuje pozvolna bez rázu, jednou nebo opakovaně)
- dynamické (mat. je namáhán silami, které mění sílu i směr)
• Podle typu destrukce (=zničení)
- s porušením mat. (provádějí se na zkušebních vzorcích)
- bez porušení mat. (provádějí se přímo na výrobku bez jeho porušení, př. ultrazvuková zkouška, kontrola mat. pomocí rentgenových nebo gama-paprsků)
Mechanicko-technologické zkoušky:
• Dílenské
- posouzení podle vzhledu (vnější závady – póry, trhliny, čistota; kontrola druhu mat. podle barvy – hliník-stříbrný, mosaz-žlutá, měď-červená)
- zkouška hlubokotažnosti (upnutý plech se zaobleným trnem vyklepává, dokud se neobjeví trhliny)
- ohybová zkouška (ohýbání ve svěráku, podle počtu ohybů vedoucím ke zlomení určujeme pevnost, houževnatost a tvářecí vlastnosti mat.)
- jiskrová zkouška (podle tvaru, barvy a množství jisker při řezání)
- zvuková zkouška (po úderu do zavěšeného předmětu rozlišujeme mat.)"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dce858f256e8.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vlastnosti_zkouseni_materialu_MO.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse