Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Vlastnosti zemin v okolí Hlučínska a Bohumínska - diplomová práce

Vlastnosti zemin v okolí Hlučínska a Bohumínska - diplomová práce

Kategorie: Geografie, Geologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem diplomové práce je zmapovat orientační charakteristiky základových půd na vybraném území. První polovina textu sleduje přírodní poměry oblasti od geomorfologie po hydrologické podmínky. Poté je představena metodika výzkumu zahrnující postup sběru dat, práci s databází vzorků a princip zatřídění zemin. Výsledky analýzy jsou předloženy v části následující, kde autor popisuje odhalené vlastnosti zemin v oblasti zájmu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přírodní poměry
2.1
Geomorfologie
2.1.1
Provincie Západní Karpaty
2.1.2
Provincie Středoevropská nížina
2.1.3
Provincie Česká vysočina
2.2
Geologie
2.2.1
Paleozoikum
2.2.2
Terciér
2.2.3
Kvartér
2.3
Inženýrskogeologické poměry
2.4
Hydrogeologie
3.
Metodika
3.1
Parametry databáze
3.2
Opravy hodnot databáze
3.3
Zatřídění zemin základových půd dle ČSN 73 1001
3.3.1
Zatřídění jemnozrnných zemin
3.3.2
Zatřídění písčitých a štěrkovitých zemin
4.
Orientační vlastnosti zemin zájmové oblasti
4.1
Vlastnosti zemin
4.2
Jemnozrnné zeminy v zájmovém území
4.2.1
Porovnání smykových parametrů
4.2.2
Porovnání modulu přetvárnosti
4.3
Hrubozrnné zeminy v zájmovém území
5.
Závěr

Úryvek

"Podcelek Poopavská nížina (7A – 1B) se nachází ve střední a jižní části Opavské pahorkatiny. Jedná se o rovinu o rozloze 131 km2. Střední výška nížiny je 261,1 m a střední sklon 1°30´. Reliéf je plochý s širokými údolími, širokou nivou řeky Opavy a výraznou zábřežskou terasou. Nejvyšší bod tvoří bezejmenná kóta na silnici Krnov – Opava, 2,5 km jjv. od Krnova.
V zájmovém území má podcelek Poopavská nížina zastoupen okrsek Opavsko – moravická niva (7A – 1B – b), který tvoří střední a severozápadní část Poopavské nížiny. Jedná se o protáhlou rovinu na mladopleistocenních a holocenních sedimentech, tvořenou bezmála 2 km širokou údolní nivou s charakteristickými volnými meandry řeky Opavy.
Druhým okrskem podcelku Poopavské nížiny je Kravařská rovina ( 7A – 1B – c). Reliéf této protáhlé roviny na pleistocenních fluviálních a eolických sedimentech je tvořen hlavní (zábřežskou) terasou řeky Opavy a erozním povrchem typu kryopedimentu v podloží sprašových hlín na styku s Hlučínskou pahorkatinou.
Z malé části do zájmového území zasahuje i okrsek Komárovská nížina (7A – 1B – d). Jedná se o rovinu až plochou pahorkatinu na pleistocenních fluviálních, eolických, svahových a ledovcových sedimentech.
Podcelek Hlučínská pahorkatina (7A – 1C) náleží jihovýchodní části Opavské pahorkatiny. Je to pahorkatina plochá se střední výškou 259,1 m a středním sklonem 2°. Je zde typický periglaciální erozně denudační reliéf s příznačnými suchými a asymetrickými údolími a četnými stržemi. Tento podcelek zaujímá severozápadní část území (Demek et al., 1987).
V zájmovém území má podcelek Hlučínská pahorkatina zastoupen okrsek Kobeřická pahorkatina (7A – 1C – a). Jedná se o plochou pahorkatinu tvořenou sedimenty pleistocenního kontinentálního zalednění a sprašovými hlínami. Periglaciální reliéf je plochý, s plošinami a široce zaoblenými rozvodními hřbety. Suchá údolí jsou zde úvalovitá a neckovitá.
Druhým okrskem Hlučínské pahorkatiny je Vřesinská pahorkatina (7A – 1C – b). Tato plochá pahorkatina na sedimentech pleistocenního kontinentálního zalednění a sprašových hlínách je tvořená periglaciálním reliéfem s široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami, úvalovitými a neckovitými, často suchými, asymetrickými údolími. Četné jsou zde holocenní údolní a svahové strže (Demek et al., 1987)."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 3,5 strany.
Důležité informace jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23407
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse