Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv masové komunikace v masové postindustriální společnosti

Vliv masové komunikace v masové postindustriální společnosti

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Seminární práce pro předmět Úvod do sociologie a psychologie zkoumá roli masových médií v postindustirální společnosti. Nejprve prezentuje postindustriální společnost jako společnost masovou a doplňuje charakteristiky masové společnosti. Poté se věnuje sociální roli televize a předjímá budoucnost masmédií v globalizované společnosti.

Obsah

1.
Postindustriální společnost jako společnost masová
2.
Charakteristika masové společnosti
3.
Vliv masmédií na stav masové společnosti
3.1.
Povaha televize jako zdroje sociálních proměn
3.2.
Televize a její schopnost manipulace publika
3.3.
Budoucnost masmédií v globalizované společnosti
4.
Skeptický názor na budoucí roli televize

Úryvek

" I. Postindustriálni společnost jako společnost masová
Dnešní společnost je častována mnohými přízvisky. Sociologie například hovoří o společnosti postindustriální. Co si pod tímto pojmem máme představit?
Vyjdeme-li z etymologie slova je patrné, že termín postindustrální společnost navazuje na termín industriální společnost, tedy společnost moderní, který se zdá být pro pojmenování současné společnosti v mnohém nedostatečný a tudíž překonaný.
Teorie postindustriální společnosti představuje nový typ sociologického myšlení, které svým pesimistickým laděním reflektuje vystřízlivění z nadšení nad úspěšným vyřešením existenčních problémů prostředky společnosti moderní. Naopak se vynořily problémy nové ( například demografická a ekologická krize nebo ztráta hodnotové orientace jedince), které souvisejí především s chováním postindustriální jako společnosti MASOVÉ. Tento rys dnešní společnosti se ještě zvýrazňuje procesem globalizace, který výrazně podporují prostředky masové komunikace, zvláště televize.
Jaký je reálný vliv tohoto masmédia v probíhajícm procesu globalizace světového společenství? Podílí se televize výrazně na uniformizaci různorodých kultur a na nivelizaci osobního vkusu? Je dopad účinků hromadné komunikace nadhodnocen či naopak jsou kritické hlasy o škodlivosti jejich masového působení pouhým projevem staromilectví? Takové otázky jsou neustále přetřásány v tisku i v literatuře, vyjadřují se k nim různí experti i náhodní chodci v různých anketách a často je zpracovávají studenti ve slohových pracích. Už to samo o sobě je potvrzením hypotézy o nemalém vlivu prostředků hromadné komunikace na stav dnešní společnosti. Proč je tento vliv tak významný pochopíme, když analyzujeme postindustriální společnost jako společnost masovou.

II. Charakteristika masové společnosti
Masová společnost je produktem široké demokratizace společnosti díky prosazení principu rovnosti na straně jedné a výsledkem obrovského vědecko-technickému rozvoje následujícího po průmyslové revoluci na straně druhé, který doprovázený nutnými procesy centralizace společnosti a překonáváním regionálních rozdílů přispěl k odstranění velkého množství rozdílů ve společnosti. Požadavek rozhodování většiny v demokratické společnosti a potřeby generalizovaného trhu dále posílily tendenci moderní společnosti k homogenizaci, tedy k postupnému sjednocování na základě stírání vzájemných odlišností.
Masová postindustriální společnost je tudíž vnitřně nepříliš různorodá, což však neznačí, že vylučuje sociální stratifikaci. Jejími charakteristickými znaky jsou podle Kellera centralizace moci, organizace sociálního života podle vzoru masové výroby zboží a převaha kvantity nad kvalitou. Z toho plyne potření individuálního přístupu, jedinec nemůže chod masové společnosti téměř vůbec ovlivnit.
Je zachováván neosobní princip nahraditelnosti každého, což vede k pocitům odcizení člověka nejen systému, který nemůže kontrolovat, ale i k odcizení mezi lidmi navzájem. Jedinec ztrácí pocit identifikace se společností, která ho přesahuje, proto se raději uzavírá do světa konzumu nebo hledá novou identifikaci fanatickou angažovaností v hnutích různého zaměření, která mu nabídnou přijatelné východisko z jeho problémů. Obě řešení nejsou nejštastnější, neboť první vede k prohlubování ekologické krize a druhé k různým formám ideologické závislosti, jejíž následky jsme v tomto století už dostatečně pocítili.
Masová společnost tedy nevzbuzuje příliš příznivý dojem. Nutno se ještě zamyslet nad podílem masové komunikace na tomto stavu společnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25420
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse