Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Vliv moderních IT/ICT na komunikaci ve firmě

Vliv moderních IT/ICT na komunikaci ve firmě


Kategorie: Informatika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Tato diplomová práce se zaměřuje na přehled moderních
komunikačních kanálů ve firmách. Jsou popsány moderní komunikační
kanály jako Instant Messaging, e-mail a Task Managent, spolu s klasickými
poradami či telefonem. Práce poté analyzuje komunikaci v jednom
z největších českých obchodů s počítači a elektronikou, dále vyhodnocuje
její efektivita a navržena případná doporučení pro zlepšení.

Obsah

Úvod ....................................................................................................................... 9
1
Komunikace a související terminologie .............................................
1.1
Základní pojmy ....................................................................................... 11
1.2
Pojem komunikace .................................................................................. 12
1.3
Historie komunikace ............................................................................... 15
1.4
Účel komunikace ..................................................................................... 17
1.5
Dělení komunikace ................................................................................. 17
1.5.1
Komunikace verbální a neverbální .................................................. 17
1.5.2
Vliv IT/ICT na neverbální komunikaci ............................................ 18
1.6
Komunikační bariéry .............................................................................. 18
1.7
Vnitřní a vnější firemní komunikace ...................................................... 19
1.7.1
Porady ............................................................................................... 19
1.7.2
Videokonference ............................................................................... 21
1.7.3
Telefon .............................................................................................. 21
1.7.4
Hlasová komunikace (VoIP) ........................................................... 22
1.7.5
Elektronická pošta (E-mail) ............................................................ 24
1.7.6
Instant Messaging ............................................................................ 25
1.7.7
Sociální sítě ...................................................................................... 25
1.7.8
Internetové fórum ............................................................................ 27
1.7.9
Webové stránky ............................................................................... 28
1.7.10
Firemní časopis (bulletin) ............................................................... 29
1.7.11
Issue tracking system (ITS, tickety) ................................................ 30
1.7.12
Workflow .......................................................................................... 31
1.7.13
Task management ............................................................................ 31
1.7.14
File hosting service .......................................................................... 32
1.7.15
ERP (Enterprise Resource Planning) ..............................................33
1.7.16
CRM (Customer relationship management) .................................. 34
1.8
IT/ICT ..................................................................................................... 35
1.8.1
Vztah mezi ICT/IS a komunikací ........................................................ 35
1.8.2
Trendy v IT/ICT a ve firemní komunikaci ......................................... 36
2
Představení firmy Alza.cz a.s. .............................................................. 40
2.1
Charakteristika společnosti ................................................................... 40
2.2
Organizační struktura ............................................................................ 42
2.2.1
Dceřiné internetové obchody .......................................................... 44
3
Technologie využívané k firemní komunikaci ................................. 46
3.1
Popis komunikačních kanálů používaných ve firmě ............................. 46
3.1.1
E-mail .............................................................................................. 46
3.1.2
Instant Messaging ........................................................................... 46
3.1.3
Telefon ............................................................................................. 46
3.1.4
VoiP .................................................................................................. 47
3.1.5
Mobilní telefon ................................................................................. 47
3.1.6
Webová administrace ....................................................................... 47
3.1.7
AlzaWiki .......................................................................................... 49
3.1.8
Porady .............................................................................................. 50
3.1.9
Webové stránky ................................................................................ 51
3.1.10
Microsoft SharePoint ....................................................................... 52
3.1.11
Dropbox ............................................................................................ 52
3.1.12
Sociální sítě ...................................................................................... 52
3.1.13
Firemní časopis AlzaNews ............................................................... 53
3.1.14
Konzole ............................................................................................. 53
3.1.15
Tickety .............................................................................................. 54
3.1.16
Asana ................................................................................................ 56
3.2
Metodika výzkumu ................................................................................. 58
3.2.1
Metodika dotazníkového šetření ...................................................... 59
3.2.2
Pozorování, metoda analýzy dokumentů a rozhovor ..................... 60
3.3
Vyhodnocení odpovědí ........................................................................... 61
3.4
Analýza komunikace ve firmě ................................................................. 76
3.4.1
Nejvíce používané komunikační kanály .......................................... 77
3.4.2
Nejméně používané komunikační kanály ........................................ 77
3.5
Závěry a doporučení k dalšímu rozvoji firemní komunikace .................78
Závěr .................................................................................................................... 80
Seznam obrázků ................................................................................................... 82
Seznam grafů ....................................................................................................... 82
Seznam tabulek .................................................................................................... 82
Zdroje ................................................................................................................... 83
Bibliografie ....................................................................................................... 83
Internetové zdroje ............................................................................................ 84
Přílohy ...................................................................................................................87

Úryvek

"Komunikace ve firmě se rozlišuje na vnitřní a vnější. Vnitřní komunikace zahrnuje komunikaci uskutečňovanou mezi zaměstnanci či lidmi uvnitř firmy. Vnější komunikace je zejména komunikace se zákazníky, ale i například s dodavateli, státními orgány či investory. Některé způsoby komunikace ve firmě mohou být jak vnitřní, tak vnější. Takovým příkladem je komunikace po telefonu či emailem, která může probíhat jak mezi zaměstnanci, tak mezi zákazníky a firmou. Níže uvedené komunikační kanály jsou v závěru podkapitoly 1.7 shrnuty v přehledné tabulce.
1.7.1 PORADY
Porada je schůze svolaná s určitým cílem, který závisí na typu porady. Porady je vhodné pořádat pouze v případě, je-li to nutné. Jinak je taková porada ztrátou času. Stejně jako vše, poradu je potřeba si připravit. Účastníci by měli znát její program ideálně 2 až 3 dny před jejím konáním. Je důležité znát cíl porady a odpovědět si na pár základních otázek. Tyto otázky jsou: Co? Proč? Kdo? Kdy? Kde? Jak? Kolik?
20
Body k projednání lze řadit podle priorit (Eisenhowerův princip) následovně [32]:
 kategorie A – vysoce naléhavé a důležité záležitosti projednávat jako první,
 kategorie B – důležité, ale méně naléhavé projednávat až poté,
 kategorie C – velice naléhavé, ale méně důležité záležitosti,
 kategorie D – málo důležité a málo naléhavé – nezařazovat na poradu.
Každá porada musí mít svého předsedajícího (například manažera), který poradu povede a bude ji udržovat ve správném, rychlém tempu v daném časovém rámci. Musí dát prostor všem účastníkům a jako správný manažer má přehled o různých typech osobností, takže dokáže zvládnout všechny účastníky."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30718
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse