Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vliv odsouzených osob na jedince

Vliv odsouzených osob na jedince

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá vlivem odsouzených osob na jedince ve výkonu trestu odnětí svobody. Nejdříve je definována individuální odlišnost, poté jsou vypsány vlivy podílející se na vzniku kriminální kariéry. Dále je uvedeno sociologické pojetí zločinu a zmíněny faktory podílející se na kriminalitě. Text charakterizuje represivní sankce a popisuje obecnou cestu ke kriminální kariéře. Závěr se věnuje resocializaci a skupinovému konformismus.

Obsah

1.
Úvod
2.
Individuální odlišnost
3.
Základní vlivy podílející se na vzniku „kriminální kariéry
3.1.
Dissociální poruchy osobnosti
3.2.
Typy psychopatů
3.3.
Závadové sociální prostředí, sociálně deviantní
4.
Sociologické pojetí zločinu
5.
Faktory podílející se na kriminalitě
5.1.
Impulzivita životního stylu
5.2.
Kriminalita jako instrumentální chování
5.3.
Kriminalita jako důsledek neadekvátních strategií při zvládání stresu
6.
Represivní sankce
7.
Cesta a kriminální „kariéra“
8.
Resocializace
9.
Skupinový konformismus
10.
Závěr

Úryvek

"Při narození člověka je podle Čírtkové (2000, s. 65) jeho individuální odlišnost téměř nepatrná. Teprve s pokračujícím vývojem se utváří jedinečný způsob integrace duševního života, formuje se osobnost. Osobnost je pojem svou podstatou vývojový. Současně s relativní stálostí osobnosti předpokládáme proto v čase probíhající, zpravidla nevratné změny. Je dobře známo, že člověk se liší ve svých pěti, deseti, patnácti atd. letech nejen fyzicky, ale i po stránce psychické. V průběhu individuálního života prochází osobnost určitými vývojovými stadii od kojeneckého věku až ke stáří.
Mezi základní vlivy, které se podílejí na vzniku „kriminální kariéry“, řadíme zpravidla závadové sociální prostředí, v němž se konkrétní jedinec vyvíjí. Jako nepodstatné nelze spatřovat ani biologické faktory, genotyp jedince. Významnou roli zde však sehrává fenotyp tohoto jedince, tedy interakce jedince s tímto závadovým sociálním prostředím. Následkem čehož zpravidla dochází k deficitní až deviantní socializaci jdoucí ruku v ruce s poruchami chování a osobnosti. Podle Pešatové (2007, s. 194-195) se vyznačuje poruchami osobnosti, impulzivitě, dissociální poruchu osobnosti, emočně nestabilní poruchu osobnosti a smíšenými a poruchami. Dissociální poruch osobnosti je charakterizována trvale nezodpovědným a bezohledným postojem vůči společenským normám, pravidlům, závazkům, jedinec nedbá na práva jiných lidí a porušuje je, má chudé emocionální postoje, nemá nezájem o city druhých, projevuje neschopnost udržet trvalé vztahy, ale naopak schopnost vztahy bez potíží vytvářet, má nemorální a nevhodné chování, které není dostatečně ovlivnitelné negativními důsledky, které vyvolává, tj. neschopnost zakoušet vinu a poučit se ze zkušenosti, zvláště z trestu, má nízkou toleranci frustrace a nízký práh pro vstup do agresivního chování, včetně násilí a tendenci klamat a racionalizovat vlastní dissociální jednání, výrazné tendence ke svádění viny na jiné. Podle Sochůrka (2001, s. 19) hovoříme z hlediska sociální patologie v případě takových poruch chování o nedelikventním chování, jelikož je velice často nalézáme v anamnézách kriminálních pachatelů. Koukolík a Drtilová (2006, s. 57) uvádějí, že existují dva typy psychopatů. Prvním typem jsou kriminální psychopati: sérioví a masoví vrazi, nestvůry plnící sdělovací prostředky, ale i „obyčejní“ vrazi, násilníci nebo další zločinci, kteří obvykle končí ve vězení. Druhým typem jsou potom „neúplní“, „subkriminální“, „sociálně úspěšní“, „sociálně přizpůsobení“ psychopati, jimž říkáme deprivanti.
Jako závadové sociální prostředí, sociálně deviantní, můžeme řadit asociální rodiny nebo rodiny, které jsou v přímém kontaktu s komunitami nebo prostředím s vysokou mírou tolerančního limitu ke společenským, kulturním, mravním a dalším normám. Munková (2004, s. 33) uvádí, že pro každou společnost tedy nutně musí existovat určitý zlomový bod, kdy společnost ještě akceptuje určitou míru deviantního chování, která neohrožuje sociální konsensus, a narušitelé norem jsou personifikací nedotknutelnosti normativního řádu. Podle Durkheima se spolu s vývojem dělby práce proměňuje mechanická solidarita mezi lidmi v solidaritu organickou a to sebou přináší i proměnu funkcí trestu. Pro tradiční společnosti spojené mechanickou solidaritou je typická nízká dělba práce a unifikované kolektivní vědomí, vyznávající identické normy a hodnoty. V těchto společnostech převládá represivní forma trestu, jehož smyslem je jednak stigmatizace viníka a dále posílení zákazu přestoupení zákonů v komunitě jako celku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18298
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse