Vnímání


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vnímání - počitek, vjem, představa, iluze, halucinace, rozbor procesu vnímání, znaky vnímání, základní druhy vnímání. Zákony organizace. Organizační procesy ve vnímání.

Obsah

1) Vnímání
2) Zákony organizace
3) Organizační procesy ve vnímání

Úryvek

Vstupní brána do psychologie. Je to základní poznávací (kognitivní) proces. Umožňuje člověku být v kontaktu s okolním světem i se sebou samým.

Počitek – dále nedělitelný, není v čisté izolované podobě, vždy vnímání a dalšími počitky
Na začátku nějaká buňka citlivá na určité věci
Např. čípek – mozek – podnět vlnění – vznikne počitek

Vjem – „suma“ počitků – je v něm psychický obraz objektu, který existuje mimo naši mysl a v danou chvíli působí na naše smysly

Představa – obraz, který si v mysli vyvoláme a momentálně to na naše smysly nepůsobí

Iluze – podnět působí na naše smysly, ale podnět je nesprávně vnímán (řidič – dopravní značka), často u horečky, rozespalého člověka, únavě...

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4447b2a7bebd5.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Vnimani.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse