Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vnímání a jeho poruchy - maturitní otázka

Vnímání a jeho poruchy - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka heslovitě zpracovává problematiku vnímání a jeho poruch. Popisuje, co naše vnímání ovlivňuje, jeho vlastnosti, i zvláštnosti. Zabývá se poruchami vnímání a imaginativními procesy.

Obsah

1.
Vnímání
1.1.
Co ovlivňuje naše vnímání
1.2.
Vlastnosti vnímání
1.3.
Zvláštnosti ve vnímání
1.4.
Poruchy vnímání
2.
Imaginativní procesy - představy a fantazie

Úryvek

"1.Vnímání

-patří mezi poznávací- kognitivní procesy
-různé podněty vnímáme (přijímáme) prostřednictvím smyslových orgánů -> tyto podněty jsou dále zpracovávány CNS (centrální nervová soustava), kdy vznikají počitky

Počitek
-je to vlastnost podnětu, který vnímáme (barva, tvar, chuť,...)
-nejjednodušší element našeho vnímání

Vjem
-celek, který v sobě zahrnuje počitky různých vlastností -> je to obraz objektů vnějšího světa (jablko, židle,…)
-vnímání je psychický proces, kterým poznáváme to co v přítomném čase působí na naše smyslové orgány

Rozlišujeme:
-zrakové vnímání,
-čichové v.,
-chuťové v.,
-sluchové v.,
-hmatové v.,
-kinestetické v. (polohy a pohyby)

Co ovlivňuje naše vnímání
-zkušenost
-zaměřenost a výběrovost – v daném okamžiku na nás působí mnoho podnětů, všechny je nelze vnímat, tak si vybíráme co vnímáme
-zákony dané tvarovou – gestalt psychologií –
a)zákon dobrého tvaru: předměty vnímáme tak, aby jejich vnímaný tvar byl co nejjednodušší a co nejlépe uspořádaný, abychom si ho lépe zapamatovali
b)zákon podobnosti : prvky, které jsou si podobné vnímáme jakoby patřily k sobě
c)zákon blízkosti: prvky blízko sebe vnímáme jako celek
d)zákon uzavřenosti: chybí-li kousek figury, máme tendenci vnímat ji jako celek
Vlastnosti vnímání
1.Aktivita – vnímání je činnost při níž aktivně zapojujeme co nejvíce smyslových orgánů
2.Historičnost – vnímání je dáno kvalitativními změnami ve vývoji lidstva (vývoj mozku)
3.Celostnost – části vnímaného předmětu se korovou syntézou spojují v celek
( Korovou – část mozku, nejposlednější ve vývoji )
4.Kontrastnost – předmět vnímáme stále jako tentýž, i když bude v jiné poloze, z jiného úhlu, v jiné vzdálenosti a v jiném osvětlení
5.Transpozice – předmět poznáváme jako tentýž, i když je podáván v jiné podobě
6.Smysluplnost – je dána lidskou společností"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48beaafe7fc30.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
MO_vnimani_poruchy.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse