Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vnitřní trh EU

Vnitřní trh EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vnitřním trhem Evropské unie. Vnitřní trh EU charakterizuje. V rámci jednotného trhu a jeho pozitivních účinků se věnuje problematice společného trhu, čtyřem základním ekonomickým svobodám, rozpracovává téma přijetí Bílé knihy o dokončení vnitřního trhu z roku 1985, zmiňuje Cecchiniho zprávu, přijetí Jednotného evropského aktu (1987) jako prvního dodatku k Římské smlouvě i závazek vytvoření vnitřního trhu (Internal Market). Následuje otázka Lisabonské strategie, která podává její střednědobé hodnocení, nastiňuje Wim Kokovu zprávu a nezapomíná na plnění jejích cílů v rámci České republiky. Závěr pak stručně shrnuje poznatky.

Obsah

1.
Vnitřní trh Evropské Unie
2.
Jednotný trh a jeho pozitivní účinek
2.1.
Společný trh
2.2.
Čtyři základní ekonomické svobody
2.3.
Přijetí Bílé knihy o dokončení vnitřního trhu z roku 1985
2.4.
Cecchiniho zpráva
2.5.
Přijetí Jednotného evropského aktu (1987) jako prvního dodatku k Římské smlouvě
2.6.
Závazek vytvoření vnitřního trhu (Internal Market)
2.6.1.
Základní charakteristiky vnitřního trhu
3.
Lisabonská strategie
3.1.
Wim Kokova zpráva
3.2.
Střednědobé hodnocení Lisabonské strategie
3.2.1.
Partnerství pro růst a pracovní místa,
3.2.2.
Lisabonský akční program a Národní lisabonské programy
3.2.3.
Integrované směry pro růst a pracovní místa 2005 - 2008 a Národní program reforem
3.2.4.
Komunitární lisabonský program
3.3.
Česká republika a plnění cílů Lisabonské strategie
4.
Shrnutí problematiky

Úryvek

"2. JEDNOTNÝ TRH A JEHO POZITIVNÍ ÚČINEK

Odstranění překážek ekonomické spolupráce, všeobecná liberalizace hospodářských styků a vzájemné otevření národních trhů měly být zárukou, že staleté soupeření evropských národů bude nahrazeno sjednocením jejich „základních zájmů“.
Společný trh, jehož hlavní rysy měly být dokončeny za dvanáct let (do konce roku 1970), měl zavést nejen volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi (tak je tomu v celní unii), ale také volný pohyb výrobních faktorů (pracovníků a kapitálu) a také služeb přes hranice členských zemí. Všechny osoby měly mít právo se volně pohybovat po teritoriu společného trhu nejen jako turisté, ale také jako pracovníci, s právem se tam usadit, pracovat, podnikat a žít. Měly být odstraněny také dosavadní bariéry volného pohybu služeb (např. finančních) a kapitál měl být ukládán v zemi nebo v regionu, kde se k tomu nabízely nejpříhodnější podmínky. V jazyce dokumentů Evropské unie měl vzniknout rozsáhlý hospodářský prostor otevřený pro čtyři základní ekonomické svobody: pro volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu neomezovaný hranicemi členských států. Tím měl zároveň vzniknout široký prostor pro hospodářskou soutěž mezi subjekty všech zúčastěných zemí s pozitivním účinkem na ekonomickou výkonnost integrovaného celku.
Členské státy však zůstávaly odděleny rozdílnými technickými, hygienickými, veterinárními a daňovými předpisy. Lišily se těžko srovnatelnými kvalifikačními požadavky pro vstup do mnoha profesí a zákonnými podmínkami podnikání v celé řadě oblastí. V krizovém období sedmdesátých let, kdy v západní Evropě poprvé od světové války došlo k hospodářskému poklesu, provázenému již několik desetiletí nevídanou inflací a nezaměstnaností, se přiklonily členské státy k zesílenému protekcionismu. Začaly vytvářet tedy tzv. necelní překážky vzájemnému obchodu.
Projevy nespokojenosti s nedokončeným společným trhem přicházely z mnoha stran, ať už z podnikatelské sféry či přímo z půdy Parlamentu. Členské země EHS si již na počátku 80. let uvědomily, že začínají výrazně zaostávat za USA a Japonskem. Řešením vzniklé situace byl přechod k dalšímu stadiu sjednoceného evropské trhu – k tzv. vnitřnímu trhu nebo také jednotnému trhu.
Skutečným průlomem v řešení stávající situace byly dvě události :
• Přijetí Bílé knihy o dokončení vnitřního trhu z roku 1985
• Přijetí Jednotného evropského aktu (1987) jako prvního dodatku k Římské smlouvě

Rozhodnutí skoncovat se stagnací evropského integračního procesu bylo formulováno v doporučení Evropské rady ze začátku roku 1985: dokončit vnitřní trh do konce roku 1992, vytvořit „prostor bez vnitřních hranic“ a odstranit tak bariéry, které stále ještě oddělovaly jednotlivé členské země. Evropská komise byla požádána, aby zpracovala k této otázce konkrétní program včetně časového rozvrhu. Bílá kniha pod názvem „Dokončení vnitřního trhu“ zpracovaná na základě tohoto pověření analyzovala existující stav společného trhu, příčiny pomalého postupu a předložila podrobně rozpracovaný program obsahující seznam přes 280 nových směrnic, jež bylo žádoucí přijmout a zavést pro dokončení vnitřního trhu do konce roku 1992.

Analýza obsažená v Bílé knize ukazovala, že na cestě ke skutečnému jednotnému trhu stojí zatím překážky trojího druhu:
● Materiální: překážky na hranicích mezi členskými zeměmi, většinou administrativní povahy, které bránily zcela volnému pohybu zboží i osob
● Technické: členské země se od sebe lišily různými technickými a jinými standardy, trvaly na jejich dodržování, což tříštilo společný trh a bránilo prosazování všech čtyř ekonomických svobod
● Daňové: členské země měly různé systémy nepřímého zdaňování (daně z přidané hodnoty a spotřební daně), což si vynucovalo udržování kontroly na hranicích mezi členskými státy"

Poznámka

Práce částečně čerpá z: http://www.mpo.cz/dokument2860.html, http://www.euroskop.cz/42404/119715/clanek/lisabonsky-proces/lisabonska-strategie-a-ceska-republika/, http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=535.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10501
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse