Vnitřní trh EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 20 vypracovaných otázek týkajících se problematiky vnitřního trhu EU. Všímá si velikosti trhu, etapy vytváření vnitřního unijního trhu i potíže, které ho provázely. Charakterizuje Lisabonskou strategii, její inovaci i cíle, Pakt stability a růstu, Evropský měnový systém a Evropskou centrální banku. Vysvětluje význam politik EU. Sleduje zavedení jednotné měny a optimální měnovou oblast. Vytyčuje význam regionální politiky. Zabývá se směrnicí o službách na vnitřním trhu EU a důvody jejího vzniku, Národním programem reforem ČR, vizí moderního jednotného trhu podle Komise a SOLVITem. Přibližuje význam služeb pro vnitřní trh, řešení pohybu služeb v současnosti a význam malých a středních podniků.

Obsah

1.
Význam velikosti trhu a úspory z rozsahu
2.
První etapa vytváření společného trhu a její základ
2.1.
Co se podařilo v první fázi budování společného trhu do začátku roku 1970
3.
Problémy při dokončení vnitřního trhu v osmdesátých letech 20. století
3.1.
Bílá kniha - dokončení vnitřního trhu
3.2.
Jednotný evropský akt
4.
Problémy při vytváření vnitřního trhu v devadesátých letech 20. století
4.1.
Rok 1989 - období změn
4.2.
Rok 1991 - EU - od Maastrichtu k Amsterodamu
5.
Lisabonská strategie
5.1.
Hlavní prvky lisabonské strategie
6.
Inovace Lisabonské strategie
6.1.
Hodnocení lisabonské strategie v mezičase
6.2.
Co všechno způsobilo, že se Lisabonu nedaří
7.
Význam politik EU
7.1.
Společné a koordinované politiky
8.
Cíle Lisabonské strategie
8.1.
Hlavní závěry Výroční zprávy o pokroku 2006
9.
Význam maastrichtských kritérií pro zavedení jednotné měny
10.
Výhody a rizika zavedení měny euro ze strany ČR
10.1.
Výhody fungování jednotné měny
10.2.
Nevýhody a rizika spojená se zavedením jednotné měny
11.
Optimální měnová oblast
11.1.
Podmínky úspěšnosti optimálních měnových oblastí
11.2.
Měnová unie, její cíle, výhody a nevýhody
12.
Pakt stability a růstu
12.1.
Části Paktu stability a růstu
12.2.
Současné zásady
13.
Regionální politika - charakteristika, význam
13.1.
Cíle regionální politiky
14.
Evropský měnový systém a Evropská centrální banka
14.1.
Evropský měnový systém (EMS) a jeho základ
14.2.
Evropská centrální banka
15.
Směrnice o službách na vnitřním trhu EU a důvody jejího vzniku
16.
Národní program reforem ČR
17.
Vize moderního jednotného trhu podle Komise
18.
SOLVIT
18.1.
Kroky k řešení problému
19.
Význam služeb pro vnitřní trh, řešení pohybu služeb v současnosti
20.
Význam malých a středních podniků na vnitřním trhu

Úryvek

"18. Co je to SOLVIT?
- vstupem do EU se ČR zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států, pokud orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES a tím podnikatele nebo občana poškozuje
- SOLVIT je on-line síť, v rámci které členské státy spolupracují při účelném řešení problémů, jež vznikají v důsledku nesprávného používání právních předpisů v oblasti vnitřního trhu ze strany orgánů veřejné moci
- v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu existuje jedno SOLVIT centrum, které může pomoci se stížnostmi občanů i podniků
- SOLVIT centra jsou součástí státní správy jednotlivých zemí a snaží se poskytovat efektivní řešení v krátké lhůtě deseti týdnů. Všechny služby poskytují SOLVIT centra bezplatně.
- řeší například uznávání odborné kvalifikace a diplomů, přístup ke vzdělávání, povolení k pobytu, volební práva, sociální zabezpečení, zaměstnanecká práva, řidičská oprávnění, registrace motorových vozidel, hraniční kontroly, přístup výrobků na trh, přístup služeb na trh, usazení jako osoba samostatně výdělečně činná, zadávání veřejných zakázek, daně, volný pohyb kapitálu nebo plateb
- SOLVIT se v podstatě zabývá jakýmkoli přeshraničním problémem mezi podnikem nebo občanem na straně jedné a vnitrostátním orgánem na straně druhé, který se týká případného nesprávného použití právních předpisů EU

6 kroků k řešení problému:
- 1. zadání problému v případě podezření na krácení svých práv chybnou aplikací práva Evropského společenství orgánem jiného členského státu
- 2. domácí SOLVIT centrum žádost přezkoumá a vloží do databáze, čímž ji postoupí SOLVIT centru členského státu, ve kterém problém vznikl,
- 3. vedoucí SOLVIT centrum má po oznámení stížnosti Domácím SOLVIT centrem jeden týden na její posouzení a rozhodnutí, zda problém přijme či nepřijme k řešení, a oznámí to neprodleně Domácímu SOLVIT centru,
- 4. od okamžiku přijetí případu Vedoucím SOLVIT centrem začíná běžet lhůta deseti týdnů, během které musí Vedoucí SOLVIT centrum navrhnout řešení,
- 5. ve stanovené lhůtě předloží Vedoucí SOLVIT centrum Domácímu SOLVIT centru návrh řešení problému,
- 6. Domácí SOLVIT centrum předá návrh řešení žadateli. Navržené řešení není závazné, vymahatelné soudně je možné jej odmítnout a postupovat v případu dále jinou, např. soudní"

Poznámka

Psáno heslovitě. Práce částečně čerpá z: http://referaty.superstudent.cz/zemepis/evropska-unie-f424.html, http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/politiky-eu/1000521/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13124
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse