Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Voda a její čistota

Voda a její čistota

Kategorie: Chemie, Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vodou a jejím čištěním. Nejdříve informuje o čištění vod v historii. Poté odpovídá na otázku, co způsobuje znečištění vod a jak můžeme napomoci ke zlepšení čistoty vody. Vyjmenovává druhy odpadních vod, a seznamuje s metodami jejich čištění. Popisuje nejen proces v čistírně odpadních vod, ale také jak je čištěně voda v Táboře. Věnuje se stavu znečištění v ČR. Závěr obsahuje kapitolu voda v hodnotách, která informuje např. o počtu odpadních vod v ČR, apod.

Obsah

0.
Úvod
1.
Čištění vod v historii
2.
Co způsobuje znečištění vod
3.
Jak můžeme napomoci ke zlepšení znečištění vody
4.
Druhy odpadních vod
5.
Čištění odpadních vod
5.1.
Metody čištění
6.
Čistírna odpadních vod
6.1.
Mechanické (primární) čištění, mechanický stupeň
6.2.
Biologické čištění, biologický aerobní stupeň
6.3.
Terciární čištění, anaerobní stupeň
6.4.
Obecné schéma procesu (shrnutí)
7.
Čištění v Táboře
8.
Stav znečištění v ČR
8.1.
Znečišťování vod
8.2.
Jakost povrchových a podzemních vod
9.
Voda v hodnotách
10.
Závěr

Úryvek

"Čištění vod v historii
V historii se voda čistila jiným způsobem než dnes. Respektive zpočátku se nečistila vůbec. K prvotnímu zásobování vodou sloužily zejména studny nebo jímky na povrchovou či dešťovou vodu, rozvážení či roznášení vody bylo běžné. Polovinu 14. století můžeme považovat za prvopočátek zásobování obyvatelstva z veřejných vodovodů. Období renesance bylo obrodou distribuce vody. Na výsluní bylo i vodárenské stavitelství. Vznikaly vodní věže, byl ustálen vodohospodářský systém a stanovena technologie kladení potrubí i způsob odběru vody z veřejných či soukromých kašen a nádrží. V Evropě 70. let 19. století dochází k rozvíjení "teorie podzemní vody", která ve svých závěrech ovlivnila odborné snahy i v Českém království. Toto hnutí směřovalo postupně k budování centrálních zdrojů pitné vody.
Princip čištění odpadních vod, který budeme popisovat níže, byl poprvé proveden v Manchesteru roku 1907.
Co způsobuje znečištění vod
V důsledku průmyslové a vědeckotechnické revoluce se do ovzduší, vod a půdy začalo dostávat stále větší množství různých chemických sloučenin mnohonásobně převyšující látky, které se tam dostávají přírodními procesy (např. sopečnou činností).
Znečištění vody způsobují organické i anorganické nečistoty, toxické látky, organismy, atd. Problémy v celém světě způsobují látky, které se do vod dostávají jinými cestami než odpady – havárie zařízení, zpracovávající, skladující nebo přepravující nebezpečné látky. Dále v důsledku úniků ze skládek, atmosférickými srážkami ze znečištěného ovzduší, vodní erozí, atd. Snižování kvality vody je způsobováno bakteriemi, vysokým obsahem dusičnanů, také vodním květem.
Bakterie obecně představují riziko infekčních onemocnění (úplavice, tyfu, žloutenky, salmonelózy). Výskyt těchto bakterií potvrzuje, že se do vody dostalo fekální znečištění.
Dusičnany jsou důležité pro růst a vývoj rostlin, ale v těle se redukují na dusitany, které se váží na hemoglobin v krvi. Pro kojence představují nebezpečí smrti udušením, pro dospělé jsou potenciálním zdrojem karcinogenu. Do podzemních vod se dusičnany dostávají z nadměrného hnojení dusíkatými hnojivy.
Vodním květem jsou nazývány přemnožené vodní řasy a sinice. Objevuje se ve sladkovodních vodních nádržích během léta v případě, že mají vysokou koncentraci rozpuštěných živin, které se do nich dostanou z vypuštěných odpadních vod. Obohacování vody organickými živinami (fosforečnany, dusičnany) se nazývá EUTROFIZACE.
Základem čištění vod v přírodě i čističce je odbourávání organických nečistot mikroorganismy, potřebující kyslík. K vyjádření se používá jednotka BSK = biochemická spotřeba kyslíku. Jde o množství rozpuštěného kyslíku, který za den spotřebují mikroorganismy k rozložení znečišťujících organických látek. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 8 stran. Práce obsahuje tabulky, mapy a fotografie.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha elektronických zdrojů, např: http://eia.cenia.cz/; http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJMF6L8W5V/$FILE/stav_ochrany_vod_2005.doc.; www.proculture.cz/cultureinfo/strukturalni-fondy-a-regionalni-rozvoj/sf-priprava-2007-2013/downloadfile.php?id=219; http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16529
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse