Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vodík, voda a kyslík

Vodík, voda a kyslík


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá postupně každým z uvedených témat do podrobností. Nejprve práce popisuje vodík - jeho výskyt i reaktivitu, přípravu a hlavně jeho využití a sloučeniny. Dále následuje pár stran o vodě, jejích sloučeninách i reakcích. Jako poslední práce rozebírá kyslík - jeho vlastnosti, přípravu, využití a sloučeniny.

Obsah

1.
Vodík
1.1.
Úvod
1.2.
Výskyt a reaktivita
1.3.
Příprava
1.4.
Využití a sloučeniny vodíku
2.
Voda
2.1.
Vlastnosti a reakce
2.2.
Sloučeniny
2.3.
Čistota a tvrdost vody
3.
Kyslík
3.1.
Úvod
3.2.
Vlastnosti, příprava, využití
3.3.
Sloučeniny

Úryvek

"Vodík, voda a kyslík
Vodík
1. Úvod
- elektronová konfigurace – 1s1 => elementární (atomární) vodík je extrémně reaktivní, v normálních
podmínkách neexistuje
– 1 p+, 1 n0
– páruje se:
a) H2
b) H2+IO, H2S, HCl – s atomy s vyšší elektronegativitou
c) Na+IH-I, CaH2 = hydridy
- vazba – ΔX = 0 - 0,4
– elektron je rovnoměrně rozmístěn
– kovalentní až polární vazba, případě hydridů iontová vazba
2. Výskyt a reaktivita
- výskyt – není volný na Zemi, je makrobiogenní, tvoří základ veškeré živé hmoty (91% všech prvků)
– nejrozšířenější ve vesmíru (plynný obal Slunce, stálice, mlhovina)
– vázaný (sloučeniny) – voda + org. sloučeniny (alkoholy, karboxyly, plasty, bílkoviny)
– volný v sopečných plynech (H2), tvoří 2 atomovou molekulu
– 3 izotopy – 11H = protium – lehký, 99,9%
– 12H = deuterium – značka D, vyskytuje se ve formě D2O
– 13H = tritium – značka T, výskyt v horní vrstvě atmosféry
– v atmosféře vzniká jadernou reakcí: 14N + n -> 3H + 12C"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56ab7b3016c30.zip (130 kB)
Nezabalený formát:
Vodik__voda_a_kyslik.doc (202 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse