Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vodní hospodářství obce Březina

Vodní hospodářství obce Březina

Kategorie: Vodní hospodářství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V seminární práci autor popisuje stokový systém obce Březina u Křtin. Celý systém se nazývá kanalizace a je složen ze stokové sítě a čistírny odpadních vod (ČOV). Po krátkém popisu kanalizační sítě následuje charakteristika čistírny odpadních vod. Představuje systém ČOV a výsledky ukazatelů provozu ČOV. V závěru předkládá změny v systému vodního hospodářství obce Březina, které vedly ke zlepšení kanalizace v obci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika obce
3.
Dodávka vody v obci
3.1.
Odvádění vody obecní kanalizací
4.
Kanalizace
4.1.
Popis kanalizační sítě
5.
Čistírna odpadních vod
5.1.
Základní údaje charakterizující stavbu ČOV
5.2.
Pásmo hygienické ochrany ČOV
5.3.
Celkové řešení stavby
5.3.1.
Čerpací stanice
5.3.2.
Provozní objekt s aktivací
5.3.3.
Propojovací potrubí
5.3.4.
Manipulační plochy
5.
4. Technologické řešení ČOV
5.5.
Výsledky ukazatelů provozu ČOV
5.5.1.
Množství vypouštěných vyčištěných odpadních vod
5.5.2.
Výsledky koncentrací ukazatelů znečištění na přítoku do ČOV
5.5.3.
Výsledky koncentrací ukazatelů znečištění na odtoku z ČOV
5.5.4.
Výsledky množství znečišťujících látek na odtoku z ČOV
5.5.5.
Účinnost ČOV
6.
Financování
7.
Fotogalerie

Úryvek

"4.1 Popis kanalizační sítě
Kanalizace je určená pouze pro splaškovou odpadní vodu, není určena pro průmyslové odpadní vody, vody dešťové nebo povrchové ani jiné typy odpadních vod. Na kanalizaci není připojen žádný průmyslový či zemědělský objekt, pouze domácnosti, objekt základní
a mateřské školy, restaurace, sokolovna a prodejna potravin.
Kanalizace je z velké většiny spádová gravitační, dva krátké úseky jsou tlakové
(z důvodu výškových poměrů) s dvěmi čerpacími šachtami. Kanalizace je oddílná, proto neobsahuje odlehčovací komory, shybky, proplachovací komory, měrné šachty ani dešťové vpusti.
Přístup do kanalizace pro kontrolu, čištění a eventuální odběr vzorků je možný přes pravidelně rozmístěné kontrolní šachty. Odběr vzorků odpadní vody z kmenové kanalizace je možný z kontrolní šachty před zaústěním do čistírny odpadních vod, v objektech čerpacích jímek nebo kontrolních šachet.
Připojení jednotlivých objektů je realizováno prostřednictvím kanalizačních přípojek, jejichž součástí je povinně kontrolní šachta a jejichž výstavba a uvedení do provozu podléhá územnímu řízení a kolaudaci.
Splašková kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod. Recipientem pro vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod je Ochozský potok.

Povolené hodnoty ukazatelů vyčištěné odpadní vody z čistírny jsou:
Ukazatel hodnota „p“ hodnota „m“
CHSK-Cr 80 110 mg/l
BSK-5 15 25 mg/l
NL 25 30 mg/l
N-NH4 12 20 mg/l

Kvalitativní ukazatele odpadní vody na výtoku z čistírny jsou monitorovány v rozsahu povolených limitů s četností 1x měsíčně. Čistírna odpadních vod i kanalizační síť jsou zkolaudovány a povoleny do trvalého provozu.

5 Čistírna odpadních vod
5. 1 Základní údaje charakterizující stavbu ČOV
Stavba ČOV byla zahájena v říjnu 2006 a dokončena v prosinci 2008. K výběru místa vedly spádové poměry, proto je čistírna situována v jižní části, v nejnižším místě obce. Nadmořská výška je cca 414 m.n.m.
ČOV je navržena pro čištění splaškových odpadních vod, produkovaných obyvateli obce Březina. Projektována je pro 1000 EO dle ČSN 75 6401 s denním průtokem 164,4 m3
Při návrhu velikosti ČOV byl zohledněn rozvoj obce a výstavba domů.
Projektovou dokumentaci ČOV vypracovala inženýrská společnost PROVOD s.r.o. Brno. Zhotovitelem stavby byla firma MERTASTAV. Provozovatelem je obec Březina.
ČOV je provozována v souladu s Provozním řádem, schváleným pro trvalý provoz čistírny. Vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV do recipientu Ochozský potok je povoleno rozhodnutím MěÚ Šlapanice.

5.2 Pásmo hygienické ochrany ČOV
Pásmo hygienické ochrany pro ČOV je 35 m vně od oplocení areálu ČOV. Obytná zástavba se nachází cca 100 m od oplocení areálu."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie. Čistý text je cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24031
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse