Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vodstvo na Zemi - maturitní otázka

Vodstvo na Zemi - maturitní otázka


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ze zeměpisu uvádí téma vodstvo na zemi. Formou poznámek informuje o rozdělení zásob vody. Vyjmenovává základní typy režimu odtoku řek. Popisuje jezera, vody oceánů a jejich vlastnosti, včetně pohybu oceánských vod.

Obsah

1.
Rozdělení zásob vody
2.
Základní typy režimu odtoku
3.
Jezera
4.
Vody oceánů
5.
Pohyb oceánských vod

Úryvek

"Rozdělení zásob vody
Povrchové toky - potoky, řeky  říční síť - hlavní toky, přítoky
Pramen - místo vzniku řeky ( podzemní voda, jezero, ledovec, močál)
Ústí - místo, kde vodní tok vtéká do jiné řeky, jezera, nebo moře
Hustota říční sítě - poměr souhrnné délky k ploše povodí (km/km2)
- závisí na podnebí, geolog. Podloží, typu reliéfu
Povodí = území, ze kterého hlavní tok s přítoky odvádí povrchovou i podpovrch.vodu
Rozvodí = hranice mezi povodími
Vodní stav = výška vodní hladiny v řece nad zvoleným pevninským bodem (v cm)
Průtok = množství vody, které proteče průtočným profilem za 1s
Specifický odtok = množství vody, které odteče z povodí za 1s
Součinitel odtoku = podíl mezi odtokem a srážkami v povodí za delší čas. Období
Režim odtoku řeky = časové a prostorové změny zásob vody v povodí
 v korytech řek změna vodních stavů, průtoků, splavenin, teploty, chemismu
- atm. srážky - povodí - odtok
zdroje vod - sněhové, dešťové, podpovrchoví, tavné vody ledovců
Základní typy režimu odtoku
• Rovníkový (amazonský) - řeky vlhké trop. Oblasti, zenitální deště, celoročně vysoké srážky - vysoký celoroční průtok, malé výkyvy mezi max a min
- Amazonka, Orinoko, Magdaléna, Kongo

• Monzunový (mekongský) - řeky oblastí s monzunovým podnebím, max během letních monzunových srážek - rozvodnění řek, min - v suchém půlroku. Velké výkyvy průtoků během roku
- Iravadi, Mekong, Senegal, Gambia, Chang Jiang"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49cbd417bfdd7.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vodstvo_zemi_MO.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse