Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Volby a volební systémy

Volby a volební systémy


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, jež se zabývá problematikou voleb a volebních systémů, vysvětluje nejprve princip demokratických svobodných voleb, jejich cíle, funkce a podmínky realizace. V další kapitole, věnované volebním systémům, uvádí vymezení pojmu, definice volebních systémů a jejich podrobnou klasifikaci. Samostatná podkapitola si všímá vlivu volebních systémů na stranické systémy. Závěrečná část stručně popisuje politický systém ČR a podrobně charakterizuje volby do Parlamentu (rozlišuje mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou) a volby prezidentské.

Obsah

1.
Volby
1.1
Definice a principy svobodných voleb
1.2
Cíle a funkce svobodných voleb
1.3
Podmínky pro realizaci voleb
1.3.1
Volební proces
1.3.2.
Volební právo
1.3.3
Volební procedura
2.
Volební systémy
2.1
Vymezení pojmu, definice
2.2
Klasifikace volebních systémů
2.2.1
Většinové systémy
2.2.2
Systémy poměrného zastoupení
2.2.2.1
Listinné poměrné systémy (ListPR)
2.2.2.2
Jednojmenné přenosné hlasování (STV)
2.2.3
Polopoměrné volební systémy
2.2.3.1
Limitované hlasování (LV) a jednojmenné nepřenosné hlasování (SNTV)
2.2.3.2
Smíšené systémy
2.3
Volební systémy a stranické systémy
3.
Volební systém ČR
3.1
Politický systém
3.2
Volby do Parlamentu
3.2.1
Aktivní a pasivní volební právo
3.2.2
Volební kampaň
3.2.3
Organizace voleb
3.2.4
Kandidátní listiny
3.2.5
Volební systém
3.3
Prezidentské volby

Úryvek

"2.2 Klasifikace volebních systémů
2.2.1 Většinové systémy
Většinové volební systémy přidělují mandát ví¬tězi. Rozděluje-li se ve volebním obvodě více mandátů, není jejich snahou rozdělit je v poměru podle počtu hlasů, které kandidáti získali. Rozhodujícím kritériem je většina hlasů. Většina však může být relativní a absolutní. Podle tohoto kritéria se většinové systémy dále dělí.
2.2.1.1 Relativně většinové systémy
Nejsnáze dosažitelná je prostá nebo relativní většina. Zís¬ká ji nejúspěšnější kandidát v daném obvodě (musí získat více hlasů, než kterýkoli jiný ze zbylých kandidátů, v pra¬xi se jedná často o méně než nadpoloviční většinu). Pravidlo relativní většiny aplikované v jednomandátových voleb¬ních obvodech představuje First past the post (FPTP) systém, kterým se volí např. po¬slanci Dolní komory britského parlamentu. Tento volební systém je nejrozšířenější na světě, pro parlamentní volby jej aplikuje cca 68 zemí, převážně bývalých britských kolonií (USA, Kanada, Indie aj.). Země je pro účely voleb je země rozdělena do jednomandátových obvodů (počet je pochopitelně shodný s počtem poslanců, kteří mají za-sednout ve voleném shromáždění). V každém volebním obvodě zvítězí kandidát s nejvyšším počtem hlasů. FPTP v naprosté většině případů přináší značně disproporční volební výsledky – silné strany bývají nadreprezentovány a slabé na¬opak. Za příznivých podmínek vede k etablování systému dvou stran, které se střídají u moci.
Obdobou FPTP ve vícemandátových volebních obvodech je systém blokového hlasování Block vote (BV). V obvodu je voleno více poslanců, jejich počet však nebývá příliš vysoký. Každý volič dis¬ponuje tolika hlasy, kolik poslanců má být zvoleno (všechny mají stejnou váhu). Hlasy nelze kumulovat, jednomu kandidátovi tedy volič nemůže udělit více než jeden hlas. Výsledky se zjišťují tak, že se kandidáti seřadí do sestupného pořadí podle počtu hlasů, které získali. Mandáty tedy získá prvních „x“ kandidátů, v závislosti na velikosti obvodu. Poměr mezi hlasy, které obdrželi, není rozhodující. Blokové hlasování není využíváno tak často jako FPTP (Bermudy, Kuvajt, Thajsko, Filipíny). Disproporce tohoto systému jsou podobně výrazné jako u FPTP, ale se zvětšováním volebních obvodů mohou klesat. Modifikovanou podobou blokového hlasování je hlasování kumulativní (CV), kde volič může kumulovat své hlasy ve pro¬spěch menšího počtu kandidátů, než je v obvodě voleno. Disponuje-li volič ze zákona větším počtem hlasů, než je v obvodě voleno poslanců, pak se jedná o další modifikaci, která bývá nejčastěji označovaná jako bodové hlasování (PV). CV ani PV se v současnosti pro parlamentní volby nikde neužívá.
Další variantu relativně většinového systému představuje stranické blokové hlasování – party block vote (PBV), které se od předchozích systémů liší podobou hlasovacích lístků. Volič si místo jednotlivých kan¬didátů vybírá mezi kandidátními listinami politických stran. Má tedy pouze jeden hlas, který uděluje celé kandidátní listině. Vítězná kandidátní listina získává naprosto všechny mandáty a to i za situace, kdy je její většina pouze relativní. Silné strany zde získávají ještě větší bonus, než v případě britského FPTP. PBV je nejdisproporčnějším běžně užívaným volebním systémem. S tímto volebním systémem se lze setkat v Singapuru, Libanonu a Tunisku."


Poznámka

Práce obsahuje drobné pravopisné chyby.
Zahrnuje doprovodná schémata, fotografie, tabulky, mapy a grafy, rozsah čistého textu činí cca 27 stran.
Práce je kompilačního charakteru, využívá zejména texty na balcar.wz.cz/vsfs/politologie-vybrane_texty_kubat.pdf a www.vakobobri.cz/request.php?1406. Zdroje jsou v práci řádně uvedené.
Teorie volebních systémů a jejich klasifikace se opírá zejména o názory uveřejněné ve sborníku "Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání" z roku 2004 od Nováka, M. a kol.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22261
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse