Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vrcholný a pozdní středověk v Evropě

Vrcholný a pozdní středověk v Evropě

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na vrcholný a pozdní středověk v Evropě - DĚJEPIS, MATURITNÍ OTÁZKY, REFERÁTY. Obsah: 6 A4 doc text + ppt prezentace s minimem grafiky a zdroji. Důkladně zpracováno.

Obsah

1.
Normané, Anglie
2.
Velká listina svobod – počátky parlamentarismu
3.
Papežské schizma
4.
Stoletá válka
5.
Reformace (Luther, Kalvín)
6.
Anglikánská církev
7.
Bartolomějská noc
8.
Edikt nantský
9.
Renesance a humanismus

Úryvek

"Normané, Anglie

Normané byli germánskou odnoží kmene Vikingů, kteří se na počátku 10. století usadili na území dnešní Normandie. V západofranské říši tehdy přejali nejen křesťanství, ale i francouzský jazyk.
Území Anglie bylo během první poloviny prvního tisíciletí ovládáno Římany, ale po rozpadu Římské říše se v Anglii usadil germánský kmen Anglosasů, kteří založili původních sedm království (později hrabství). Po smrti bezdětného anglického krále r. 1066 se rozpoutal boj o trůn. Tou dobou vládl kmenu Normanů vévoda Vilém, zvaný později dobyvatel. Vyrazil se svou armádou do Anglie a v bitvě u Hastings porazil armádu anglosaských králů. Sám byl později korunován králem ve Westminsterském opatství v Londýně.
Po odeznění počáteční vlny odporu vůči Normanům se tyto dvě populace začaly vzájemně mísit, začaly kombinovat své zvyky a tradice. Normané se poté ztotožnili jako Anglo-Normané, jazykem vládnoucí vrstvy se stala francouzština, byl zaveden normanský feudální systém.
Potomci Viléma Dobyvatele pak vládli v Anglii až do stoleté války.
Obrázek: Tapisérie z Bayeux. Vilém Dobyvatel s rytíři. Na bojišti se rozšířila falešná zpráva, že je Vilém mrtev, a tak si Vilém odklápí hledí, aby jeho muži mohli poznat, že je stále naživu.

Velká listina svobod

Po ovládnutí Anglie Normany roku 1066 a v letech následujících se anglický král stal mocným a vlivným panovníkem v rámci Evropy. Následovaly etapy vlády slavných panovníků, jako Jindřich II. Plantagenet nebo Richard, zvaný Lví srdce. Ve 12. století se vlády ujal král Jan, zvaný Bezzemek. U většiny šlechticů byl neoblíben, jelikož jednak ztratil rozsáhlá území ve Francii a trval na zvyšování daní, jednak pak byl znám pro svou panovačnost a mstivost. Měl spory i s papežem a byl jím jako panovník dokonce exkomunikován (vyloučen z církve). To všechno nakonec donutilo anglické barony ke vzpouře a Jan Bezzemek byl na jejich nátlak nucen r. 1215 podepsat tzv. Velkou listinu svobod – Magna charta libertatum.
Magna charta byla zákonný dokument, který svazoval pravomoce panovníka a naproti tomu dával větší moc církvi a šlechtě. Obsahovala např. slib o svolávání zástupců šlechty a měst kvůli daním, ale i články týkající se dědictví, sjednocení měr a vah, dlužnictví nebo soudů. Byl to první dokument omezující pravomoci panovníka vůči jeho poddaným na základě zákona. Fakticky se stala základem pozdější parlamentní demokracie a konstituční monarchie.
Ukázky: Magna charta libertatumPapežské schizma

Na přelomu 14. a 15 století dochází v Evropě ke krizi středověké společnosti. Tato krize byla vyvolána nejen stále zvyšujícím se počtem morových ran, ale později pak zejména stoletou válkou v Evropě. Krize se tak dotkla téměř všech sfér života. Již tak napjatá situace v Evropě přispěla k rozhodnutí papeže Bonifáce VIII. odmítnout korunovat francouzského krále Filipa Sličného císařem, což bylo považováno za nepřátelský akt církve proti světské moci.
Po smrti papeže tak roku 1309 násilně přesídlil Filip úřad papeže z Říma do Avignonu, aby jeho a jeho jednání měl neustále pod dohledem. Tento akt je často nazýván avignonským zajetím (trvalo 1309–1378). Římští církevní hodnostáři však nemohli unést ztrátu papežského stolce v Římě, a proto roku 1377 donutili papeže Řehoře XI. k návratu do Říma. Papež však záhy roku 1378 umírá, a tak vyvstává nová příležitost pro volbu papeže na obou místech. Nově zvoleným římským papežem se stal Urban VI.. V Avignonu si část kardinálů odštěpených díky avignonskému zajetí zvolila za svého papeže Klementa VII. Vzniklo tak papežské dvojvládí.
Tuto krizi v západní církvi se snažili představitelé států řešit nejprve roku 1409 na koncilu v Pise. Nejpřednější církevní představitelé Evropy zde postupně zvolili nového papeže, dva předchozí papežové (Urban VI. v Římě a Klement VII. v Avignonu) se však odmítli svých postů vzdát a tak vládli Evropě dokonce papežové tři.
Církevní trojpapežství trvá až do r. 1417, kdy je na kostnickém koncilu (na stejném, kde se rozhodlo o upálení Mistra Jana Husa) zvolen nový papež Martin V., jediný pro celou Evropu. Na kostnickém koncilu je také ustanoveno, že nejvyšším rozhodčím orgánem uvnitř církve již není papež, nýbrž právě církevní koncil, nebo že kněz má stejné postavení před Bohem jako církevní laik."

Poznámka

U práce nelze určit přesný počet stran. Obsahuje obrázky a fotografie o rozsahu cca 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse