Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Vrozené a získané koagulopatie - maturitní otázka

Vrozené a získané koagulopatie - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která v heslech představuje podoby, projevy, příčiny i možnosti léčby různých krevních chorob. Otázka je z oblasti hematologie.

Obsah

1.
Vrozené koagulopatie
a) Von Willebrandova choroba
b) Hemofilie
2.
Získané koagulopatie
a) Výskyt
b) Příčiny
c) Aloimunní koakulopatie
d) Konzumpční koagulopatie

Úryvek

"ZÍSKANÉ KOAGULOPATIE (AUTOIMUNNÍ A KONZUMPČNÍ KOAGULOPATIE)

Získané koagulopatie – většinou nedostatek více koagulačních faktorů (vyskytují se častřěni než koagulopatie získané)
 Výskyt při:
• onemocnění jater ( v játrech se tvoří bílkoviny koagulačního procesu )
• nádorových onemocnění ( autoimunní koagulopatie)
• antikoagulační léčbě
• chorobné aktivace procesu srážení krve (konzumpční koagulopatie)
 Příčiny:
• nedostatek koagulačních faktorů ( porucha syntézy, zvýšená spotřeba )
• defekty faktorů
• přítomnost inhibitorů koagulačních faktorů
• zvýšení fibrinolytické aktivity

Autoimunní koagulopatie ( při porušené obranyschopnosti organismu – systémová, nádorová onemocnění)
 Způsobeny přítomností protilátek namířených proti jednotliávým faktorům ( specifické ) nebo proti skupině faktorů ( nespecifické )
 tyto protilátky si nemocní vytváří proti vlastním koagulačním faktorům – tzv.cirkulující antikoagulans
 léčba: plazmaferéza"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x482065ab48524.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Vrozena_ziskana_koagulopatie.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse