Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Všeobecné rámcové dohody pro mír v Bosně a Hercegovině

Všeobecné rámcové dohody pro mír v Bosně a Hercegovině

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje příčiny a průběh války v Bosně a Hercegovině v průběhu let 1991 - 1995. Zabývá se historickými okolnostmi, které konfliktu předcházely a popisuje úlohu jednotlivých aktérů. Součástí práce je také základní charakteristika země (demografická, etnická, politická).

Obsah

1.
Úvod
2.
Bosna a Hercegovina
2.1.
Geografické údaje
2.2.
Obyvatelstvo
2.3.
Struktura
3.
Příčiny konfliktu
4.
Průběh bosenského konfliktu
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

" Na počátku 90. let 20.století, kdy přetrvávala euforie z pádu železné opony a v tehdejší Československé republice se začaly psát nové dějiny, na balkánském poloostrově vyvrcholila krize tehdejšího jugoslávského státu ve válečný konflikt. Válka začala jako politický konflikt, který přerostl v ozbrojené srážky. Měl za následek rozpad bývalé Jugoslávie na dnešní nezávislé státy. Jeho nejkrvavější rozměr se projevil v Bosně a Hercegovině, která se poté stala synonymem pošlapávání základních lidských práv a provádění etnických čistek. Ze svých domovů byly nuceny uprchnout statisíce bosenských občanů, infrastruktura byla zničena. Konec války přišel po dlouhých 3 letech, přesto ještě nějaký čas trvalo, než ustaly veškeré boje. Je nutné podotknout, že země ještě ani dnes není zcela bez problémů a občanská válka na ní zanechala nesmazatelné stopy.


2. Bosna a Hercegovina

2.1. Geografické údaje
Bosna a Hercegovina je součástí Balkánského poloostrova u pobřeží Jaderského moře, kde zaujímá rozlohu 51 233 km2. Země hraničí s Chorvatskem, Srbskem a s Černou Horou. Hlavním městem Bosny a Hercegoviny je Sarajevo.
Obr. 1 – Geografická mapa

Zdroj: Wikipedia
2.2. Obyvatelstvo
Počet obyvatel se pohybuje kolem 4 milionů a zemi lze označit za multietnickou. Přibližně polovina obyvatel se hlásí k bosenské národnosti, z níž většina vyznává islám, méně již pravoslaví a křesťanství. Kolem třetiny obyvatelstva se hlásí k srbské národnosti a vyznává pravoslaví. Necelých 20% se přiklání k chorvatské národnosti a praktikuje katolicismus. Národnostní složení země je následující: 43% Bosňáci, 31% Srbové, 17% Chorvati. Kromě těchto tří národností se v Bosně a Hercegovině setkáváme s dalšími minoritními národy: Romy, Ukrajinci, Albánci, Italy, atd.

2.3. Struktura
Od roku 1918 byly bosenské národnosti zahrnuty do sjednoceného státu Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, které bylo v roce 1929 přejmenováno na Království Jugoslávie. V jugoslávské federaci patřila Bosna a Hercegovina spolu s Makedonii k nejzaostalejším zemím. Bylo zde umístěno velké množství těžkého průmyslu, které však i v současnosti díky zastaralým technologiím nemůže konkurovat vyspělých státům. Občanská válka uvrhla zemi do politické a hospodářské nestability a zničila v zemi většinu hospodářství a infrastruktury. Hlavním městem země je Sarajevo a jedná se o konfederativní republiku. Země je rozdělena na 3 samosprávní jednotky: těmi jsou Federace Bosny a Hercegoviny, Republika srbská a oběma entitami spravovaný Distrikt Brčko. Federace Bosny a Hercegoviny se skládá z celkem 10ti autonomních kantonů, Republika srbská pak ze 7 regiónů. Měnou Bosny a Hercegoviny je konvertibilní marka.

Obr. 2 – Státní vlajka Bosny a Hercegoviny

Zdroj: Wikipedia


3. Příčiny konfliktu

Dle jugoslávské ústavy, jejíž přijetí se datuje rokem 1974, byl k současným pěti národům (Srbové, Chorvaté, Slovinci, Makedonci a Černohorci) oficiálně přidán šestý – Muslimové. V tomto období také začínají eskalovat nacionalistické problémy. V čele komunistické země autoritativně vládl Josip Broz Tito, za jehož vlády se soužití bosensko-hercegovských etnik dařilo udržovat na poklidné úrovni. Aby byly zavedeny rovné podmínky mezi jednotlivými státy Jugoslávie, bylo zřízeno Předsednictvo SFRJ, nebo-li Předsednictvo Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Titova politika spočívala v sjednocení jednotlivých národů pomocí komunistické ideologie a případná opozice této politiky byla paralyzována pomocí tajné policie.
Dne 4. května 1980 jugoslávský prezident Josip Broz Tito zemřel. Po jeho smrti nastal postupný vnitřní rozklad komunistické strany a zároveň sílil vliv jugoslávských nacionalistů, kteří usilovali o nezávislost jugoslávských republik. Nejprve se situace vyhrotila v jihosrbské autonomní oblasti Kosovo, kde docházelo ke střetům mezi albánskými a srbskými nacionalisty. V roce 1991 propukl srbsko-chorvatský konflikt, který významným způsobem ovlivnil situaci v do té doby poměrně klidné Bosně a Hercegovině. Ačkoliv Srbsko a Chorvatsko byly de facto ve válce, jejich prezidenti Slobodan Miloševič a Franjo Tudjman se i přesto dokázali o budoucnosti Bosny dohodnout. Během tajné schůzky v Srbském Karadjordjevu se oba prezidenti dohodli na tom, že si území Bosny a Hercegoviny rozdělí mezi sebe. Realizaci „Sporazumu II“ však zabránila skutečnost, že se oba prezidenti nedokázali shodnout na otázce budoucnosti srbské menšiny v Chorvatsku."

Poznámka

VŠB - TU Ostrava, Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29311
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse