Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vstup ČR do EU - problematika

Vstup ČR do EU - problematika

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně popisuje problémy ČR při vstupu do EU. Vyjmenovává oblasti, ve kterých by měla ČR změnit svou politiku, aby mohla být přijata do EU. Uvádí především hospodářskou politiku, bankovní sektor i veřejné kapitálové trhy, oblast vědy a výzkumu, a s ním spojený problém vzájemného uznávání profesní kvalifikace. Na změny je rovněž nahlíženo z hlediska právní úpravy, platební bilance i daňové správy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hospodářská politika
3.
Právní úprava
4.
Konkurenceschopnost hospodářství
5.
Bankovní sektor
6.
Veřejné kapitálové trhy
7.
Problém vzájemného uznávání profesní kvalifikace
8.
Provádění politiky v oblasti vědy a výzkumu
9.
Připravovaný nový zákon o telekomunikacích
10.
Povinnost ČNB koordinovat svoji autonomní měnovou politiku
11.
Platební bilance
12.
Daňová správa

Úryvek

"Základním nástrojem vlády ČR ovlivňující vlastní průběh integrace v etapě sbližování, ale i v rámci zapojení do EU je tedy hospodářská politika. Tam musí během přechodného období zajistit především tyto skutečnosti:
- vlastní přizpůsobování legislativy a funkce státních orgánů podmínkám EU tedy problémem institucí
- transformaci struktury ekonomiky tak, aby došlo jednak k vzestupu ekonomické úrovně země a jednak k vzestupu konkurenceschopnosti domácího průmyslu, aby náraz konkurence, po připojení k integračnímu seskupení, proběhl bez vážných otřesů
- vyjednat přechodné období v těch oblastech, které nesplňují požadavky EU a které současně splňují národní zájem ČR

Vláda ČR schválila revidovanou verzi Národní programu přípravy ČR na členství v EU. Uvedený dokument navazuje na první verzi Národního programu přípravy z roku 1998 a dále specifikuje a konkretizuje v něm obsažené úkoly a finanční náklady na jejich plnění.

Současná právní úprava nemá žádné prvky soudcovské samosprávy, a proto je třeba vyřešit vztah soudnictví a exekutivy, jenž má vliv např. na jmenování a odvolávání funkcionářů soudů, organizaci a výběr čekatelů na funkci soudce, jmenování komise pro justiční zkoušky a výkon kárné pravomoci. V současné době se připravuje ve spolupráci Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie a Nejvyššího soudu věcné záměry legislativní úpravy zavádějící soudcovskou samosprávu. Cílem připravované reformy je též dosažení plné připravenosti soudů na vstup do EU.

Konkurenceschopnost hospodářství ČR nelze zajistit bez institucionálního a legislativního rámce, který zabezpečí přiměřený prostor pro rozvoj firem. Mělo by dojít ke kultivaci kapitálového trhu, který by se měl stát místem, odkud mohou firmy získávat kapitál a který vysílá relevantní informace pro investory, přes potlačení korupce, až po vytvoření fungující státní správy. Důležitá je i dokončení privatizace komerčních bank a v neposlední řadě i dokončování cenových deregulací, které může působit jako faktor cenového růstu a zároveň napomáhat ke konvergenci komparativní cenové hladiny ČR k EU. Vláda se shodla na termínu ukončení deregulací v průběhu roku 2002, ale zatím nebylo rozhodnuto o tempech deregulací, jejich časovém rozložení a regulaci přirozených monopolů.

Hlavním strategickým cílem dalšího rozvoje bankovního sektoru je vybudování silného, stabilního, efektivního a konkurenceschopného bankovního sektoru, založeného na konceptu univerzálního bankovnictví. Tohoto cíle bude dosaženo postupnou realizací následujících, vzájemně se prolínajících a doplňujících kroků, které zahrnují konsolidaci bankovního sektoru a podporu jeho dalšího rozvoje harmonizaci legislativy s legislativou EU.

Veřejné kapitálové trhy dosud zcela neplní své základní funkce, tj. nejsou místem, kde by obchodní společnosti mohly získat kapitál a rovněž neplní svou cenotvornou funkci. Snahou jak Ministerstva financí, tak i Komise pro cenné papíry je posílit roli veřejných trhů a omezit netransparentní převody cenných papírů prostřednictvím Střediska cenných papírů."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera339
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse