Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výběr a průběžné hodnocení dodavatelů

Výběr a průběžné hodnocení dodavatelů

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá tématem výběr a průběžné hodnocení dodavatelů. Seznamuje s fázemi výběru dodavatelů, popisuje práci s dodavateli s ohledem na požadavky ISO 9001 na proces nakupování. Rovněž představuje postupy a kritéria při výběru dodavatelů a průběžném hodnocení dodavatelů. Nechybí vyzdvihnutí významu projevů partnerství s dodavateli.

Obsah

1.
Hodnocení a výběr vhodných dodavatelů
2.
Oblasti možného hodnocení obchodních partnerů
3.
Fáze výběru dodavatelů
3.1.
Předběžné hodnocení dodavatele
3.2.
Hodnocení potencionální způsobilostí dodavatelů
3.3.
Hodnocení potencionální způsobilosti dodavatelů podle jiných kritérií
4.
Postupy při průběžném hodnocení dodavatelů
5.
Alternativy hodnocení výkonnosti dodavatelů
5.1.
Grafická metoda dvouosé matice
5.2.
Ukazatel jakosti práce dodavatele
5.3.
Ukazatel koeficientu výkonnosti dodavatele
6.
Definice nákupu
6.1.
Kritické faktory úspěšnosti
7.
Definice partnerství
7.1.
Kritické faktory úspěšnosti programy partnerství s dodavateli

Úryvek

"Rozlišují se 3 základní fáze výběru dodavatelů:
A) Předběžné hodnocení dodavatele.
Jedná se o kvalifikační kolo hodnocení a výběru, kdy obvykle z velmi širokého spektra všech možných dodavatelů odběratelská organizace vybere několik „postupujících“ do dalšího kola hodnocení. Hodnocení může být založeno na:
□ 1.Posuzování prvních vzorků dodávek
□ 2. Posuzování vyzrálosti systému managementu
□ 3 Analýza referencí jiných odběratelů.
□ 4. Různé kombinace.
B) Hodnocení potencionální způsobilosti dodavatelů.
Průběžným hodnocením se nám někdy sníží rozsáhlé spektrum možných dodavatelů na přijatelné množství, pak následuje další krok, který má odhalit dlouhodobou způsobilost dodavatelů plnit požadavky odběratele. Tím se stal AUDIT systémů managementu přímo u potenciálních dodavatelů.
C) Hodnocení potencionální způsobilosti dodavatelů podle jiných kritérií rozsah neshod v dodávkách v minulém období nabízená cena dodávky dodací podmínky platební podmínky doba dodání vzdálenost dodavatele
Postupy při průběžném hodnocení dodavatelů
□ hodnotí se schopnost plnit požadavky na dodávky specifikované ve smlouvě o dodávkách, uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem.
□ stanovují se kritéria pro průběžné hodnocení
- 3 základní prvky (kritéria):
1. jakost dodávek
2. termíny dodávek
3. náklady spojené s dodávkami
Některé alternativy hodnocení výkonnosti dodavatelů.
1. Grafická metoda dvouosé matice
- rozdělení do kvadrátu I a IV signalizuje neřešené problémy dodavatele s jakostí, II nejlepší varianta – to signalizuje trvale vyhovující výkonnost, III – selhání systému managementu, důvod k ukončení spolupráce.
2. Ukazatel jakosti práce dodavatele UQD
Výhoda: není náročná na speciální sběr dat a může být prakticky využita v jakýchkoli situacích včetně dodávek určitých služeb.
3. Ukazatel koeficientu výkonnosti dodavatele Kv
Odběratel si jednotlivé stupně jakosti dodávky definuje sám, podle svých potřeb a náročnosti hodnocení.
Principy partnerství s dodavateli
Definice nákupu:
Systematické zabezpečení surovin, materiálů, služeb a informací tak, aby byly plněny všechny požadavky nakupujícího z hlediska množství, jakosti, termínů, struktury a místa dodání.
Kritické faktory úspěšnosti:
jakost,
čas,
náklady,
znalosti zaměstnanců
Definice partnerství:
Vztah mezi odběratelem a dodavatelem, který je budován na bázi vzájemné důvěry a přináší hodnotu oběma partnerům.
Principy partnerství. Odběratel a dodavatel jsou plně odpovědni za aplikaci procesů managementu jakosti za podmínky vzájemného porozumění a spolupráce při rozvoji systému managementu jakosti. Odběratel a dodavatel by měli být na sobě nezávislí Před zahájením transakcí uzavřít dohodu s ohledem na jakost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23988
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse