Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Výběr dvou nejzávažnějších problémů našich podniků

Výběr dvou nejzávažnějších problémů našich podniků


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně definuje nejtypičtější problémy českých podniků. Charakterizuje komplikace v sociálním klimatu, pracovním prostředí, výrobním programu, i pracovním procesu. Krátce popisuje funkci a význam managementu při problémech ve firmě a upozorňuje na jeho nejběžnější nedostatky. Zde naleznete předchozí díl Představa dokonalého podniku nebo následující část práce - Osobnost managera, time management a jeho zásady.

Obsah

1.
Pracovníci a sociální klima
2.
Pracovní prostředí
3.
Výrobní program
4.
Pracovní proces
5.
Top-management

Úryvek

“7. Vyberte dva nejzávažnější problémy našich podniků a navrhněte jejich variantní řešení (inovace, výkonnost, fluktuace, platební neschopnost, nízká rentabilita)
Pracovníci a sociální klima. Sebeuspokojení zejména u vyšších vedoucích. Nízká iniciativa pracovníků, chybějící podpora. Vysoká fluktuace ve srovnání s průměrem. Nedostatek podnětů ke zvyšování kvalifikace. Vysoký podíl přesčasové práce (neodůvodněný). Nekázeň, nedbalost, lajdáctví, trestné činy. Neznalost perspektivy jednotlivce, podniku.
Pracovní prostředí. Nedostatečná údržba, nesystematické opravy, změny. Zastaralé zařízení, bezpečnost práce. Složitá manipulace s materiálem a součástmi. Vysoká spotřeba surovin, materiálu, paliv, energie. Výpadky, poruchy, havárie, úrazy. Hlučnost, prašnost, osvětlení, barevná úprava, větrání, vlhkost, teplota (nevyhovující).
Výrobní program. Nesoulad výrobního programu a výrobního profilu. Koncepční nevyjasněnost výrobního programu. Nízká jakost a technická úroveň výrobků. Dlouhé inovační cykly, malá kapacita vývoje. Nevyhovující obaly, nevynalézavá reklama. Nedostatečný servis, jeho kapacita a kvalita. Ztráta při skladování, expedici a dopravě.
Pracovní proces. Nepřesné plány, nízká úroveň strategie, marketingu, koordinace. Pozdní technická příprava výroby, chyby. Zastaralá technologie, nepřesné normy. Málo účinné operativní řízení, nepružnost. Nízká produktivita v pomocných činnostech.
Top-management. Chyby v jednání s lidmi, úzký vějíř stimulů. Neefektivní práce s informacemi, neznalost. Nesprávný přístup ke kritice a sebekritice. Nekoncepčnost, opožděné řešení problémů. Nízká náročnost, nedůslednost, neschopnost. Neúčinný styl práce, nevýrazný osobní příklad."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0010.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Nejzav_probl_podniku.DOC (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse