Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Vybraná témata psychologie

Vybraná témata psychologieKategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovité zápisky z přednášek se věnují psychickým procesům, složkám osobnosti, komunikaci i problematice skupin.

Obsah

1.
Psychologie, psychika
2.
Psychické procesy
3.
Osobnost
3.1.
Složky osobnosti
3.2.
Výkonové charakteristiky
3.3.
Temperament
3.4.
Motivační systém
3.5.
Sebepojetí
4.
Komunikace
4.1.
Úvod
4.2.
Verbální a neverbální komunikace
4.3.
Transakční analýza
4.4.
Asertivita, asertivní techniky
5.
Skupina
5.1.
Struktura
5.2.
Procesy

Úryvek

"Psychologie
- částečně věda přírodní a společenská
- věda, která se zabývá vznikem lidské psychiky

Psychika
- činnost nervové soustavy člověka
- podmiňuje a ovlivňuje chování a prožívání člověka (mozku) na základě vnějšího a vnitřního prostředí
- vnější - oko, ucho, ...
- vnitřní - strach

• 2 dimenze:
1) VĚDOMOU
2) NEVĚDOMOU - psychické obsahy, které si nemůžeme vybavit
3) PŘEDVĚDOMÍ - obsahy, které si můžeme vybavit

Psychické procesy:
1) POZNÁVACÍ (kognitivní)
2) CITOVÉ (emocionální)
3) PAMĚTI
4) POZORNOSTI
5) VŮLE

add 1) POZNÁVACÍ
- bezprostřední (smyslové) - výsledkem jsou vjemy
- zprostředkované (rozumové) - výsledkem jsou požitky
- myšlení

Myšlení
- pojem (např. strom, auto, jméno, ...) - umělý pojem (inflace, derivace, melancholie,...)
- soud - vyjádření stavů, výrok o něčem - pravdivé x nepravdivé
- úsudek
- potvrzení soudu na základě druhého soudu
- induktivní x deduktivní

Vnímání člověka je aktivní proces - je ovlivněn zkušeností
- náhodné (necílené)
- cílené

Představování
- vybavování
- představy jsou méně jasné

Halucinace
- vznikají při namáhání stavu (např. při horečce)
- představy, které nejsou založené na skutečné události"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a schémata o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51327d3142d48.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Vybrana_temata_psychologie.doc (131 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse