Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybraná témata z historické geografie - část Afrika - skripta

Vybraná témata z historické geografie - část Afrika - skripta

Kategorie: Historie, Geografie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Cílem skript je objasnit historickou geografii Afriky, tj. prostorové uspořádání hlavních tradičních afrických států i států moderních a jejich etnickou a politickou strukturu. Převážná část práce se věnuje regionálně-mocenské struktuře pronikání Evropanů i Neevropanů do Afriky. Celý text je rozdělen do sedmi kapitol. První se zabývá autochtonními státními útvary zvlášť v arabské a zvlášť v subsaharské části Afriky. Následujících pět kapitol popisuje vliv 13 metropolí, které zasáhly do kolonialismu v Africe (osmanské Turecko je řazeno jako 14.). Poslední pak analyzuje vznik nových států po roce 1980.

Obsah

1.
Historie států Afriky
1.1.
Rané státy středomořské a rudomořské Afriky
1.2.
Nejstarší státy Subsaharské Afriky
2.
Historická geografie francouzské Afriky
2.1.
Rané francouzské osady v Africe (1626 – 1815)
2.2.
Vzestup francouzské Afriky (1816 – 1956)
2.3.
Dekolonizace francouzské Afriky (1946 – 1977)
3.
Historická geografie britské Afriky
3.1.
Britové v Guinejském zálivu (1621 – 1965)
3.2.
Britské cesty do Indie I - Jižní Afrika (1795 – 1965)
3.3.
Britské cesty do Indie II - východní Afrika (1869 – 1965)
4.
Historická geografie portugalské, ománské a nizozemské Afriky
4.1.
Raná portugalská Afrika (1415 – 1580)
4.2.
Portugalsko versus Omán a Nizozemí (1581 – 1821/1881)
4.3.
Portugalsko během rvačky o Afriku (1890 – 1920)
4.4.
Dekolonizace portugalské Afriky (1945 – 1975)
4.5.
Nizozemská a arabská Afrika (1601 – 1871)
5.
Historická geografie německé a italské Afriky
5.1.
Německá Afrika
5.2.
Italská Afrika
6.
Historická geografie španělské, belgické a skandinávské Afriky
6.1.
Španělská Afrika (1497 – 1975)
6.2.
Belgická Afrika (1876 – 1962)
6.3.
Skandinávská Afrika (1658 – 1850)
7.
Nové státy na mapě Afriky po roce 1980
7.1.
Eritrea – nejmladší stát Afriky
7.2.
Namibie – nezávislost poslední kolonie v Africe
8.
Přílohy - mapy
8.1.
Afrika 1876
8.2.
Afrika 1914
8.3.
Afrika 1921
8.4.
Afrika 1920 – 1939
8.5.
Afrika 1914 – 1939
8.6.
Afrika 1985

Úryvek

"1. 1 Rané státy středomořské a rudomořské Afriky

Oblasti afrického kontinentu omývané Středozemním mořem a mořem Rudým měly vždy blíž k přilehlé části asijského a evropského kontinentu než k černé/subsaharské Africe. Zde ostatně vznikl s největší pravděpodobností první stát celého afrického kontinentu a ostatně jeden z nejstarších států vůbec: stalo se tak někdy pře 5,5 tisící lety (kolem roku 3300 př. Kr.) v Nilském údolí. Jejich postupným spojováním vznikl kolem roku 3000 př. Kr. (dobytí Dolního Egypta Horním) jednotný egyptský stát (rané období, tzv. první až třetí dynastie tradičně datovaná od roku 2920 př. Kr.).
4. dynastie (2575 – 2134 př. Kr.) sebou přinesla vznik tzv. Staré říše, jejíž moc se zhroutila v důsledku nízkých záplav a sociálních problémů. V roce 2040 př. Kr. se ale podařilo Egypt opět sjednotit (Střední říše), ale v důsledku invaze Hyksósů se zhroutila i Střední říše (1640 př. Kr.) a začíná poměrně dlouhý zápas 18. dynastie za jejich vypuzení ze země (dokončen 1532 př. Kr.). V roce 1070 př. Kr. pak pádem 21. dynastie začíná období, kdy se Egypt stává vazalem cizích států (v 8. století př. Kr. Núbijců, pak Asyřanů, v 6. století př. Kr. Peršanů a ve 4. století Makedonců a Řeků). Právě poslední dobyvatelé Egypta, Řekové a řecky hovořící Makedonci, byli v Egyptě vítání jako osvoboditelé a jejich příchod posléze vedl k obnovení nezávislého egyptského státu kulturně i politicky ovlivňovaném Řeky (a Makedonci).

Existence Egypta měla přímý dopad na vznik dalších států v oblasti. Jižně od hranic Staré říše se zformoval jeden nebo více státních útvarů známý jako Kuš (země Kušů/Kušitů). Egypťané Núbii sice dobyli, ale kušitští Núbijci po svém osamostatnění v 11. století př. Kr. v 8. století př. Kr. naopak ovládli Egypt. Po dobytí Egypta Asyřany se středisko Kuše přesouvá z Napaty do Meroe (kde se nalézají známé núbijské pyramidy), podle níž se pak v některých pramenech Kuš označuje. Kuš se rozpadla až ve 4. století po Kr. na Dolní a Horní Núbii (Nobatejsko/Nobatea a Makurii/Makkura), ale roku 701 se oba tehdy už dávno křesťanské státy z neznámých důvodů opět spojují (se střediskem v Dongole) v dualistický státní útvar s voleným panovníkem. V důsledku islamizace se stát vnitřně hroutil na klanové celky a ve 13. století definitivně zanikl, ačkoliv např. v oblasti Dotawo pak existovalo nezávislé křesťanské až do roku 1504, ale je i možné, že Dotawo je jen synonymum pro Makurii. Jižně od Makurie pak existovalo ještě kušitsko-křesťanské království Alwa/Alodia, o němž není mnoho pramenů.
Východně od kušitských států vznikl kolem roku 700 př. Kr. stát Damot (resp. D´mt, stejnojmenné království existovalo později i v jižní Etiopii), který se ve 4. století př. Kr. zformoval do státu Axúm. Hlavními etniky v Axúmu byli před¬chůdci semitských Tigreů a částečně i Amharů. Království mělo po¬měrně intenzivní styky s tehdejším středomořským světem, o čemž svědčí i skutečnost, že se v roce 325 (nebo 328) stalo prvním křesťanským státem Afriky."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství obrazového materiálu. Jedná se o studijní materiály pro distanční kurz Afrika a Arabský poloostrov na Ostravské univerzitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12020
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse