Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybraná témata z teorie výchovy - výpisky ze skript

Vybraná témata z teorie výchovy - výpisky ze skript

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce zahrnuje výpisky ze skript Kamila Janiše Vybraná témata z teorie výchovy. Je členěna podle kapitol skript. Věnuje se jednotlivým oblastem, které souvisí s výchovou a předmětem Teorie výchovy (na UHK). Je zaměřena na výchovu jako proces, rozebírá jednotlivé složky výchovy. Uvádí také sexuální a rodinnou výchovu.

Obsah

1.
Pojetí předmětu teorie výchovy
2.
Výchovný proces
3.
Výchovné cíle
4.
Složky výchovy
5.
Rodina a rodinná výchova
6.
Sexuální výchova jako součást primární prevence
7.
Volný čas a možnosti jeho naplňování
8.
Náhradní výchovná péče
9.
Komunikace mezi školou a rodinou

Úryvek

"5. Rodina a rodinná výchova
• rodina je jeden z axiómů společnosti
• prestiž rodiny byla narušena po 2. SV – absence mužů – tedy mužských vzorů
• rodinu můžeme definovat jako institucionální zajištění lidské reprodukce, legitimní ve společnosti; dvougenerační svazek nejbližších pokrevních příbuzných
o shrnující definice: rodina je sociální jednotka tvořená legalizovaným vztahem mezi rodiči a jejich dětmi – základním úkolem rodiny je pak výchova těchto dětí
o znaky rodiny
 typ společensky uznávaného trvalého pohlavního styku
 určitá, institucionálně zajištěná forma manželství
 systém nomenklatury vyjadřující příbuzenské vztahy
 rodina je hospodářskou jednotkou, hlavně jednotkou zajišťující ekonomickou stránku obživy dětí
 rodině je společensky bydlící skupinou
o dalšími znaky rodiny může být
 sexuální soužití rodičů
 legitimní reprodukce obyvatelstva
 péče o děti a odpovědnost za jejich výchovu
 ekonomická spolupráce
• rodina vznikla jako důsledek zachování nakumulovaného majetku
• v naší kultuře je rodina chápána jako monogamní soužití muže a ženy – s vyloučením mimomanželského soužití
• rodiny můžeme rozdělit na matriarchální a patriarchální (opak matriarchální)
o matriarchální rodina
 matrilineární systém stanovení původu (po ženské linii)
 bydlením v rodišti ženy (matrilokace)
 matriarchát (moc vykonávaná ženou)
 větší úloha mateřského rodu ženy na úkor rodiny, vzniklé uzavřením manželství
• z pohledu sociologie je rodina
o malá, primární, neformální soc. skupina
o tvoří ji jedinci s pokrevními, manželskými a adoptivní vztahy
o intimní vztahy mezi členy
o dnes se rozumí pouze malá rodina (nukleární), dříve však byly pod rodinu zahrnovány i širší příbuzní
o rodina může mít různé vazby na společnost, rozmanitou vnitřní strukturu atd.
• funkce rodiny
o plní celou řadu funkcí
o biologicko-reprodukční
 udržení života početím a narozením lidského jedince
• může se uplatnit i mimo rodinu, v rodinném prostředí nabývá plného významu
o socializační
 základ pro budoucí výchovné modely, vzorce společensky žádoucího chování atd.
 příprava na začlenění do společnosti
 bývá doplněna o funkci ochranou – ochrana dětí a mládeže před negativními sociálně-patologickými jevy
o výchovná
 opravdový zájem o dítě, péče a výchova
 komplexní rozvoj osobnosti pomocí výchovné strategie s cílem připravit dítě do života
o emocionální
 zabezpečení pocitu stability, jistoty apod.
 hluboké a dlouhodobé citové vazby mezi členy rodiny i blízkým rodinným prostředím
o ekonomická
 ekonomické zabezpečení rodiny – základní biologické potřeby členů, provoz domácnosti, volnočasové aktivity (někdy se i vyděluje funkce rekreační)
o poruchy funkcí rodiny
 porucha biologicko-reprodukční fce
• bezdětnost, neplánované rodičovství (např. rodiče nechtějí děti)
 porucha ekonomické fce
• hmotný nedostatek vedoucí k celkovému strádání
• rodiče se dlouhodobě nemohou nebo nechtějí zapojit do pracovního procesu"

Poznámka

Výpisky obsahují schémata. Čistý text je cca 27 stran. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24580
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse