Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vybrané mezníky v dějinách nanotechnologie

Vybrané mezníky v dějinách nanotechnologie


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnnologie. Naleznete zde přehled důležitých mezníků ve vývoji nanotechnologií.

Obsah

1.
Minulost
2.
Budoucnost

Úryvek

"-r. 2000-rozluštěn lidský genom
- Clinton-vyhlásil program National Nanotechnology Initiative
-první nanomotorek na bázi DNA- vynalezen v Bellovýchlaboratořích
-Eigler a další- navrhli kvantovou fata morganu- magnetický atom v ohnisku elipsy tvořené řetězcem atomů
vyvolá fata morganu téhož atomu ve 2. Ohnisku
-umožnilo by to přenášet informace bez vodičů
-r. 2001-IBM- tranzistor z nanotrubiček
-první nanolaser- základ pro optický přenos dat v inteligentních nanosystémech
-logický obvod v jedné molekule- tvořený dvěma tranzistory

-r. 2002-inteligentní kompozitní materiály-začínají se prosazovat
-První mezinárodní konference o nanotechnologiích-Smalley řekl, že ideálním prostředkem pro molekulové
nanotechnologie jsou fullerenové struktury
-výzkumný tým HP- představil první molekulární paměť- informace zapisovány do jednotlivých molekul čipu

-r. 2003- překročena hranice 50 nm
-IBM-první uhlíkový světelný zdroj-baterka v podobě trubičky
-50 000 x tenčí než lidský vlas

-r. 2004-Rode, Giapintzakis- objevili nanopěnu-5. forma uhlíku
-feromagnetické vlastnosti
-na trh uváděné první komerčně vyráběné nanotechnologické produkty

BUDOUCNOST

-r. 2008-vývoj hybridního nanopočítače

-r. 2010- položeny základy nanovýroby

-r. 2011- první assemblery=molekulární nanosystémy s vlastní inteligencí

-r. 2015- OSN- schvaluje mezinárodní protokol, který zabraňuje zneužití nanotechnologie

-r. 2020- nástup nanomedicíny, nanopočítačů, ekonanotechnologie
- umělá inteligence dosahuje lidské

-r. 2030- kvantové počítače

-r. 2040- počítače splývající s programem"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56128515a3c8b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vybrane_mezniky.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse