Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Vybrané nástroje propagace podniku - diplomová práce slovensky

Vybrané nástroje propagace podniku - diplomová práce slovensky

Kategorie: Marketing, Propagace

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato diplomová práce se zabývá vybranými nástroji propagace podniku. V úvodu problematiku stručně charakterizuje, poté se věnuje současnému převládajícímu řešení v podniku. Organizuje marketingový výzkum zaměřený na propagaci. Zpracovává a hodnotí výsledky. Zamýšlí se nad možnými variantami řešení.

Obsah

1
Úvod
2
Vymedzenie základnýh pojmov riešenej problematiky
2.1
Vymedzenie pojmu marketing
2.2
Marketingový mix
2.2.1
Produkt (Product)
2.2.2
Cena (Price)
2.2.3
Distribúcia(Place)
2.2.4
Propagácia (Promotion)
2.3
Komunikačný sumbix
2.3.1
Komunikačný submix na internete
2.3.2
Reklama
2.3.3
Podpora predaja
2.3.4
Public Relations
2.3.5
Osobný predaj
3
Súčasný stav riešenej problematiky v podniku
3.1
História a charakteristika podniku
3.2
Súčasný stav jednotlivých nástrojov marketingového mixu v podniku Tokaj Macik winery
3.2.1
Reklama
3.2.2
Podpora predaja
3.2.3
Public relations
3.2.4
Osobný predaj
4
Marketingový prieskum zameraný na propagáciu podniku
4.1
Proces marktingového výskumu
4.1.1
Výskumné prístupy
4.1.2
Kontaktné metódy
4.1.3
Plán výberu vzorky
4.1.4
Nástroje výskumu
5
Spracovanie a analýza výsledkov prieskumu
5.1
Spracovanie a vyhodnotenie dotazníka
5.2
Zhrnutie výsledkov z prieskumu
6
Návrh nových foriem propagácie podniku
6.1
Návrh v oblasti reklamy
6.2
Návrh v oblasti podpory prodaja
6.3
Návrh v oblasti public relations
6.4
Rozpočet nákladov na komunikáciu
7
Závěr

Úryvek

"Cena (Price)
Cena je najpružnejším a zároveň jediným prvkom marketingu, ktorý tvorí príjmy. Všetky ekonomické subjekty stoja v podmienkach trhu pred úlohou, oceniť svoje výrobky, služby. Cena je vždy posudzovaná z hľadiska uspokojenia reprodukčných potrieb subjektu podnikania a spotrebiteľského dopytu. Dôležité pre určenie ceny sú potreby spotrebiteľov a faktory, ktoré ovplyvňujú tieto potreby. Nemožno však nevziať do úvahy ani náklady podniku a ceny konkurenčných výrobkov. Pritom sa cena prispôsobuje ostatným nástrojom marketingového mixu, produktu, distribúcii a propagácii. Cena sa mení priebehom životného cyklu výrobku, so spôsobom predaja. Je dôležitým faktorom určujúcim podiel podniku na trhu.

Existujú nasledovné metódy stanovenia ceny:
Nákladovo orientovaná metóda – podnik si stanoví priemernú výšku zisku, ktorú pripočíta k výrobným nákladom. Táto metóda je úzko spojená s cieľom dosahovania určitej výšky zisku, resp. s kvalitou výrobku.
Metóda orientovaná na konkurenciu – používajú ju podniky, ktorým ide
o zachovanie status quo na trhu a o udržanie svojho trhového podielu. Podnik stanoví cenu vyššiu, nižšiu, väčšinou však rovnakú ako konkurencia. Pri tejto metóde je dôležité, aby podnik vyhodnotil, do akej miery je jeho výrobok podobný konkurenčnému.
Metóda podľa vnímania hodnoty zákazníkom – vychádza z marketingovej koncepcie podniku a zahŕňa ocenenie výrobku/služby z pohľadu zákazníka.
Pri stanovení ceny sa nevychádza z výrobných nákladov, ale len z toho, akú hodnotu výrobok/služba má pre kupujúceho. Výhodou takto stanovenej ceny je jej reálnosť, avšak pre jej úspešné uplatnenie v praxi je nutné počítať s pôsobením všetkých nástrojov marketingového mixu.
Metóda orientovaná na dopyt – jej cieľom je maximalizácia zisku. Vychádza
z ekonomickej teórie ponuky a dopytu. Podľa zákona klesajúceho dopytu platí, že ak cena stúpne, dopyt klesá. Ak cena klesne, tovar sa stáva lacnejším a zároveň príťažlivejším pre kupujúceho. Mieru závislosti zmeny veľkosti dopytu na zmene ceny nazývame cenovou elasticitou dopytu. Cenová elasticita dopytu závisí
na skutočnosti, či ide o tovar nevyhnutný alebo luxusný, na prítomnosti konkurencie, na štruktúre výdavkov domácností, na použití výrobku a cene substitútov.
Metóda konkurznej a zmluvnej ceny – prvá metóda je všeobecne výhodnejšia pre kupujúceho, ktorý si môže vyberať z niekoľkých ponúk a vyhodnocovať ich ceny a prípadné rozširujúce efekty ponuky. V druhom prípade ide tiež o stanovenie ceny, na ktorej sa kupujúci s predávajúcim dohodnú. Táto metóda predstavuje pružný spôsob stanovenia ceny a je zameraná na maximalizáciu zisku.

Distribúcia(Place)
Tretím významným faktorom marketingového mixu je distribúcia. Charakterizujú ju nasledovné nástroje: distribučné cesty, pokrytie, stanovenie zásob, doprava, veľkosť a umiestnenie skladov, atď.
Podnikový manažment sa musí rozhodnúť komu, kde a kedy sa budú výrobky predávať. Rozhodovanie o marketingovom distribučnom systéme patrí medzi najvýznamnejšie rozhodnutie, ktoré musí podnik vykonávať. Jeho budovanie trvá niekoľko rokov a je len veľmi ťažké ho meniť.
Tovar sa dostáva od výrobcu ku spotrebiteľovi prostredníctvom distribučných ciest (kanálov). Tieto môžu byť priame alebo nepriame, čo znamená, že zahŕňajú jeden alebo niekoľko medzičlánkov viď obrázok 4. Každý distribučný kanál produkuje inú úroveň predaja a nákladov, čím významne ovplyvňuje marketingový mix a naopak."

Poznámka

Práce obsahuje schémata, tabulky a grafy. Čistého textu v práci je cca 37 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15388
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse