Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vybrané sociologické směry a představitelé - slovensky

Vybrané sociologické směry a představitelé - slovensky

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s počátky sociologie a jejími vybranými směry a představiteli 1. poloviny 20. století. Zmíněn je například Karl Mannheim a jeho sociologie vědění, teorie konfliktu Ralfa Dahrendorfa, strukturní funkcionalismus Talcotta Parsonse, ale také pojmy z oblasti sociální mobility. Práci uzavírá přehled počátků sociologie u nás.

Obsah

1.
Vznik sociologie
2.
Émile Durkheim a Max Weber
3.
Novopozitivismus
4.
Karl Mannheim a sociologie vědění
5.
Ralf Dahrendorf jako představitel teorie konfliktu
6.
Teorie elit
7.
Parsonsův strukturní funkcionalismus
8.
Sociometrie, mikrosociologie
9.
Thomas a Znaniecki
10.
Sociální mobilita
11.
Manažerská revoluce, human relations
12.
Počátky sociologie u nás a na Slovensku

Úryvek

"Sociologický smer vznikol z kritiky naturalistického a psychologického smeru začiatkom tohto storočia. Významným predstaviteľom tohto smeru je E. R. De Roberty , ktorý klasifikoval a rozdelil spoločenské javy na štyri základné kategórie : 1. analitické myslenie (veda), 2. syntetické myslenie (náboženstvo a filozofia), 3. symbolické myslenie (umenie), 4. užité myslenie (praktické myslenie). Podľa De Robertyho bez stálej interakcie mnohých generácií ľudí by nebolo možné žiadne nahromadenie myslenia a nenastal by žiadny rast nadorganických javov, žiadny rozvoj civilizácie, žiaden duševný pokrok.
Za najvýznamnejšieho francúzskeho sociológa sa považuje Émile Durkheim. Podľa všeobecnej koncepcie Durkhaimovej sociológie, že sociológia je veda o spoločenských faktoch, sú substrátmi spoločenských faktov stavy kolektívneho vedomia, ktoré nejakým spôsobom súvisia s okolitým prostredím a okolnosťami. Za základnú časť spoločenského života považoval náboženstvo, ktorého funkciou je regulovať vzťah človeka k svätým veciam. Každé náboženstvo starostlivo rozdeľuje sväté od svetského. Pod Durkheimovým vplyvom sociológia prestala byť špekuláciou o štruktúre a vývine spoločnosti a stala sa empirickou vedou. Veľký vplyv na rozvoj nemeckej sociológie mal Max Weber. Bojuje proti iracionalizmu v chápaní dejín, a tak pripravuje pôdu pre základné pojmy svojej sociológie. Rozpracúva teóriu sociálneho konania a sociálneho systému. Snažil sa pochopiť pomocou tzv. “ideálnych typov” vnútorný zmysel konania. Rozlišuje tieto druhy chápania: 1.aktuálne chápanie určitého zmyslu konania, racionálne a iracionálne, 2.vysvetľujúce alebo motivačné chápanie.
Empirický smer sa začal formovať zhruba od 20-tych rokov predovšetkým v americkej sociológii, ale neskôr aj v európskej, keď sa stále väčšmi presadzovala tendencia, ktorá viedla k čistému empirizmu. Mal viac poddisciplín. Pod vplyvom pozitivistickej filozofie a “Viedenského krúžku” (Hume, Comte, - subjektivistická filozofia) vzniká i v sociológii novopozitivistický smer. Novopozitivizmus mal kladné stránky v rozvoji výskumu, a najmä má zásluhu na zdokonalení štatistiky a pre výskum vedomia používa anketu a interview.
Do formálneho smeru zaraďujeme všetky názory, ktoré uznávajú nemeniteľnú rovnorodosť spoločenských javov a umožňujú skúmať podstatné formy týchto javov vo všetkých etapách vývoja spoločnosti.
Predstaviteľom sociológie poznania je Karl Mannheim. Cieľom sociológie poznania je skúmať vzťahy medzi poznaním a spoločnosťou. Podnetom k rozvoju sociológie poznania bol Marxov výklad odvodenosti spoločenského vedomia od spoločenského bytia. spoločenské vedomie, aj keď má vlastné, svojrázne, zákonitosti vývoja, je nakoniec vždy odrazom existujúcich materiálnych podmienok života spoločnosti a tried, nezávislých na tomto vedomí. Mannheim vo svojej knihe Človek a spoločnosť vo veku rekonštrunkcie poukazoval na to, že základná zmena v Európe prebiehala od malých spoločenstiev, regulovaných tradíciami a zvykmi, k masovej spoločnosti, ktorá si vyžaduje vyspelú organizáciu a technickú kvalifikáciu a k tomu “funkcionálnu racionálnosť” vedenia, riadenia a disciplínu. A táto okolnosť si vyžaduje vytvárať nový typ ľudí.
Hlavným predstaviteľom teórie tried a teórie konfliktu v nemeckej sociológii je Ralf Dahrenhof: 1. uznáva Marxovu teóriu vied, 2. dôsledne chce rozlíšiť pojem trieda a vrstva, 3. snaží sa utvoriť ucelenú teóriu, ktorá by mala vnútornú logickú jednotu a bola použiteľná pre empirický výskum. Darenhof hlavnú zásluhu Marxa vidí v tom, že svojou metódou dal podnet k dynamickej sociálnej analýze. Nesúhlasí s Marxovým tvrdením, že triedny protiklad sa vyostruje zhoršovaním životného postavenia proletariátu, a v momente, keď toto postavenie dosiahne krajné medze, vedie to k revolúcii. Avšak podľa Darenhofa revolúcia nie je pravidlom, ale výnimkou triedneho konfliktu. Darenhof používa štyri podmienky na určenie štruktúrnych organizácii tried: technické, politické, sociálne a psychologické. Rozhodujúcim znakom rozdelenia na triedy je účasť alebo vylúčenie z moci. Teória tried sa skladá z dvoch elementov: teórie tried a teórie jednania tried. Teória tried je vždy spojená so štúdiom špeciálneho konfliktu. Konflikt je “každý protikladný vzťah skupín”."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24986
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse