Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Východiska evropského myšlení v běžném životě a ve výuce - bakalářská práce

Východiska evropského myšlení v běžném životě a ve výuce - bakalářská práce

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce přibližuje filozofická východiska evropského myšlení a etické problémy, které se mohou vyskytovat v běžném životě a které by měly být zohledněny ve výuce. V práci je aplikován model čtyř pilířů evropského myšlení profesora Otakara A. Fundy a filozofická koncepce výchovy a vzdělání profesora Radima Palouše. Cílem je pomocí historicko-filozofického a etického diskurzu zdůraznit užitečnost a potřebnost filozofie jako jeden ze základních kamenů osobnosti učitele při jeho působení ve vzdělávání a výchově.

Obsah

1.
Anotace
2.
Úvod
3.
Cíl práce a použité metody
4.
Poznámka 1
5.
Poznámka 2
6.
Poznámka 3
7.
Poznámka 4
8.
Dotazník a hypotézy k němu a analýza vzorku
8.1.
Grafické znázornění odpovědí v dotazníku
9.
Pedagogika
10.
Učitel
11.
Učitelovo pedagogické myšlení
12.
Filozofie výchovy
13.
Čtyři pilíře evropského myšlení
14.
Antika
15.
Křesťanství a judaismus
16.
Humanismus
17.
Stručný vývoj české filozofie výchovy ve dvacátém století
18.
Učitel a svět kolem něj
18.1.
Kdo je učitel?
19.
Etický diskurz. Proč Etika?
20.
Filozofický diskurz všeobecně pro pedagogy
21.
Některé aplikované problémy
21.1.
Syndrom vyhoření
22.
Multikultura, multikulturnost
22.1.
Multikulturní výchova
23.
Závěr
24.
Seznam literatury

Úryvek

"Pedagogika
V odborném významu věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života a společnosti. Není tedy vázána pouze na vzdělávání ve školských institucích a na populaci dětí a mládeže… Pedagogika zahrnuje obecnou pedagogiku, komparativní pedagogiku, filozofii výchovy…

Učitel
Jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. K výkonu učitelského procesu je nezbytná učitelská způsobilost.

Učitelovo pedagogické myšlení
Pedagogické myšlení učitele lze charakterizovat jako komplex profesních idejí, postojů, očekávání, přání a předsudků, které vytvářejí kognitivní základnu pro učitelovo jednání, pro vnímání a realizaci edukačních procesů. Součástí tohoto komplexu je zřejmě učitelovo pojetí výuky, týkající se toho, jak učitel chápe kurikulum, podle něhož vyučuje, stanovené cíle výuky, obsah učiva, kritéria, evaluace žáků aj. Avšak kromě toho určuje pedagogické myšlení učitele i jeho mimovýukové orientace a postoje, např. vztahy k nadřízeným školským orgánům, rodičům, sebehodnocení vlastní úspěšnosti aj.

Filozofie výchovy
Pojem vystupuje ve dvou vzájemně propojených významech – filozofie procesu výchovy a filozofie pedagogiky jako vědecké teorie. V rozvětvené, historicky proměnlivé bohatosti názorů a směrů lze vymezit tři základní ohniska zájmů této disciplíny:
1. komplexní nazírání na svět výchovy, které s sebou přináší koncepci člověka a jeho vychovatelnosti, rozvoje a životního smyslu;
2. metodologické otázky zkoumání výchovných jevů, možnosti a meze lidského poznání a jeho předávání, sjednocení znalostí;
3. etické otázky výchovy, stanoviska k lidskému životu a světu hodnot, které určují normativní strukturu nutnou pro pojetí cílů a povahy výchovy.

Komenského metodou vyšlo pomocí použití pojmů že učitel je tedy v jasném spojení s filozofií. To však pouze na začátek. Tato metoda není důkaz, je to jen drobná jazyková hra, která umožňuje, že v slovníkových publikacích, které mají pochopitelně k filozofii výchovy, neřku-li k filozofii samotné daleko, lze vidět jisté propojení.

Zkusme se tedy zamyslet pořádně nad otázkou vznesenou v úvodu práce. Zkusme najít vazby mezi pojmy učitel, pedagogika, etika, filozofie, vzdělání, a k nim připojme další – například smysl, smysl vzdělání, filozofie všeobecně, význam – učitelství, filozofie výchovy, etiky a třeba i nutnost nebo potřeba právě oné filozofie a etiky pro učitele.

K tomu však je potřeba jistý historický vhled, exkurz do dějin filozofie evropského myšlení a pokusit se najít proudy, které toto myšlení utvářely."

Poznámka

Práce obsahuje 2 grafy, rozsah čistého textu je cca 29 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21878
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse