Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchova a sociální role

Výchova a sociální role

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výchovou dětí a mladých lidí, se zvláštním zaměřením na výchovu v rodině v kontextu současné krize rodiny. Popisuje současné proměny funkce rodiny a výchovné styly v kontextu přípravy jedince na plnění jeho sociální role v životě. V druhé části je stručně uveden výčet nejběžnějších sociálních a životních rolí.

Obsah

1.
Co je to výchova
2.
Výchova k tradici versus výchova pro budoucnost
3.
Výchova dnešního člověka
4.
Postavení dnešní rodiny ve výchově dítěte
4.1
Nukleární rodina
4.2
Postavení dítěte v rodině
4.3
Interakce se sourozenci
4.4
Mezigenerační soužití
4.5
Trávení volného času
5.
Přehled funkcí rodiny
6.
Přehled výchovných stylů
7.
Funkce školy ve výchově
8.
Přehled sociálních a životních rolí

Úryvek

„ Dnešní člověk musí nejen přebírat výsledky činnosti předchozích generací (endokulturace), ale především pokračovat v rozvoji celého kulturního dědictví. Proto je zapotřebí u každého jedince akcentovat v procesech výchovy a enkulturace pochopení pro kulturní tradice a jejich další rozvíjení a spoluvytváření. To vede k vytváření nových kulturních vzorců, ty by však neměly být v rozporu se vzorci tradičními, měly by je spíše rozvíjet, případně modifikovat tak, aby lépe odpovídaly současným podmínkám (Sekot, 2006).
Prvním a základním krokem, který každého mladého člověka čeká, je přechod od vnímání k přemýšlení. Každý člověk je nadán schopností přemýšlet, má předpoklady pro analýzu a syntézu informací, které získává. Je tedy schopen nejen subjektivní reflexe skutečnosti, ale na základě získaných faktů i přehodnocení svého pohledu na určitý konkrétní problém (Průcha, 1997, Fürst, 1997).
Dalším krokem je pak přechod od hodnocení k cítění. Zatímco třídění, strukturování a klasifikování informací může být emocionálně neutrální, obvykle pak následuje emotivní práce s podněty z okolí (radost, libost, strach, pravda, krása, spravedlnost, dobro ap.). K akceptaci těchto hodnot a ke kritickému pohledu na ně by měl být jedinec veden odpovídající výchovou (Portmannová, 2007).
Rodina je první výchovnou institucí, se kterou se každé dítě setkává. Má dominantní postavení při enkulturaci a socializaci jedince až do jeho šesti let, kdy zahajuje školní docházku a tuto roli pak do určité míry přebírá škola. Rodina v průběhu posledního století prodělala mnoho změn; mnohé se bohužel na roli rodiny při výchově, socializaci a enkulturaci dítěte projevily negativně (Vaňková, 2009).
Dítě je obvykle ústředním prvkem rodiny, získává v ní vzory, se kterými se může identifikovat, seznamuje se s nároky a požadavky společnosti, v níž žije, a v neposlední řadě se identifikuje s chováním specifickým pro mužskou a ženskou roli v rodině. Rodina také funguje jako důležitý regulátor chování dítěte, nepřímo mu zprostředkovává žádoucí a nežádoucí společenské normy, významně se podílí na vytváření vztahu dítěte k okolí i k němu samému (Vácha, 2009).
Negativní změny v rodinách v posledních desetiletích obecně souvisejí s výraznými změnami ve struktuře rodiny, ke kterým docházelo již v první polovině 20. století, které však výrazně gradovaly především v polovině druhé. Patří k nim především tyto faktory:
V rodinách se významně snížil počet dětí, typickou se u nás stala rodina se dvěma dětmi, v posledních dvou desetiletích značně stoupl počet rodin pouze s jedním dítětem. To výrazně omezilo až znemožnilo mnoho procesů personálních interakcí mezi sourozenci, které jsou z hlediska vývoje osobnosti významné. Dříve se děti učily v rodině umění jednat s mladšími i staršími sourozenci obou pohlaví, dnes jim nezbývá, než tyto dovednosti získat mimo rodinu, obvykle ve škole.“

Poznámka

Seminární práce do předmětu Environmentální výchova.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19510
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse