Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchova k dobru a Oskar Krejčí

Výchova k dobru a Oskar Krejčí


Kategorie: Filozofie, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika: Práce se věnuje několika myšlenkám a teoretickým koncepcím souvisejícím s výchovou k dobru a prezentuje komentáře Oskara Krejčího k nim.

Obsah

1.
Význam náboženské víry
2.
Lidské potřeby
3.
Vývoj k mravnosti

Úryvek

"Jedním z důležitých faktorů při hodnocení dobra a zla je náboženství. Náboženství a jeho pravidla utvářela a utvářejí společnosti po celá tisíciletí. Bůh, popřípadě bohové ukazují, co je správné a co je špatné a musí být vymýceno, a to ať už se jedná o křesťanství, islám, buddhismus,
či jakékoliv jiné náboženství.

John Locke v Listech o toleranci psal, že „v žádném případě nelze tolerovat lidi, kteří neuznávají Boha“ . Oskar Krejčí pak sám ve své knize Politická psychologie vysvětluje tuto myšlenku následovně: „Ateisté nemohou prostřednictvím přísahy potvrdit loajálnost státní moci a smlouvy s bezvěrci nemají hodnotu, neboť v ateistově mysli je Bůh negovaný.“
Chování respektující potřeby jiných lidí, tedy chování, které odpovídá základům mravnosti, patří k duchovní výbavě člověka jako společenské bytosti.

Prvním, kdo sestavil hierarchii potřeb, byl Maslow, na kterého ve svém výzkumu navázal i Hadley Cantril, jehož výzkum se dá shrnout do jedenácti základních bodů :

1. Člověk požaduje spokojení svých sociálních potřeb. Neurofyziologové nalezli a popsali dva stimulační systémy, které jsou vlastní všem vyšším živočichům – jeden, který je žene hledat uspokojení v rozkoši a druhý, který jej chrání před hrozbou a nepříjemnými zkušenostmi.

2. Člověk vyžaduje bezpečnost, a to jak fyzickou, tak i psychickou.

3. Člověk se dožaduje přiměřeného pořádku a jistoty ve svém životě, aby mohl posoudit s přiměřenou přesností, co se stane či nestane, když bude jednat nebo nejednat určitým způsobem.

4. Člověk nepřetržitě hledá, jak rozšířit oblast a zvýšit kvalitu svého uspokojení. Snaha zachovat a uprostřed změny zdokonalit řád věcí je nejvlastnější zdroj pokroku

5. Člověk neustále doufá a není si schopen připustit rezignaci.

6. Člověk má schopnost vybírat si, ale také je mu vlastní touha využívat tuto schopnost.

7. Člověk se dožaduje svobody výběru.

8. Člověk chce prožívat svoji vlastní identitu a integritu, dožaduje se osobní důstojnosti. Dosahuje své důležitosti prostřednictvím členství ve skupinách a pomocí vnitroskupinových vztahů.

9. člověk potřebuje pocit vlastní užitečnosti.

10. Člověk hledá nějaký hodnotový systém či vyznání, k nimž by se mohl přihlásit, pojmout je za vlastní."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a5cbad35357.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vychova_k_dobru_Oskar_Krejci.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse