Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchova v rodině a sebevýchova

Výchova v rodině a sebevýchova

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato krátká seminární práce se zabývá dvěma formami výchovy, a to výchovou v rodině a sebevýchovou. Pojednává o tom, jaké jsou souvislosti mezi těmito formami výchovy. Soustředí se jak na aspekty výchovy v rodině, kde se začíná formovat osobnost dítěte, tak na to, jak je výchovou v rodině ovlivněna sebevýchova. První kapitola se krátce zabývá počátky formování osobnosti, druhá kapitola různými typy výchovy v rodině a třetí kapitola pojednává o sebevýchově. Celá práce se zaměřuje na to, jak tyto dvě formy výchovy ovlivňují a formují osobnost a jak na sebe navazují a navzájem spolu souvisí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Počátky formování osobnosti
3.
Výchova v rodině
4.
Sebevýchova
5.
Závěr

Úryvek

"1. Počátky formování osobnosti
Úspěch sebevýchovy do značné míry spočívá ve vnímání okolí a v přijímání vnějších i vnitřních podnětů. Akceptování materiálních, sociálních i duchovních hodnot je jedním z činitelů utváření osobnosti každého z nás. Vliv na sebeuvědomění má také fakt, jakou váhu člověk přikládá názorům druhých na sebe sama. Záleží na tom, jestli je pro jedince rozhodující mínění ostatních, nebo vlastní názor. Člověk si vytváří názor sám na sebe podle toho, jak přijímá názory ostatních na sebe, na své jednání a na své chování. Pak se utváří sebeuvědomění a později sebereflexe, která vyvolává motivaci k sebevýchově.
Malé dítě sice vnímá okolí, ale dlouho si ještě neuvědomuje samo sebe jako jedince, a dlouho u něj ještě nedochází k pochopení sebe sama. Ale už od těchto okamžiků, i když se dítě nevyděluje ze svého prostředí a je závislá na pozornosti a péči dospělých, se začíná formovat jeho osobnost. Nevědomky se utváří kořeny jeho osobnosti. Velmi rychle pochopí, že dospělými může manipulovat, i když si tuto skutečnost neuvědomuje, je to spíš reflexivní jednání. Už v těchto momentech vzniká důvěra v dospělého, většinou v rodiče, která je základním předpokladem pro úspěch výchovy v rodině. Vliv všemohoucnosti, nebo naopak bezmocnosti na další vývoj člověka, formování osobnosti, jejího sebeuvědomění, sebepojetí a sebereflexi tedy musíme hledat již v rodině.

2. Výchova v rodině
Jak jsem již naznačila, prvotní vliv na výchovu má rodina. Tímto problémem se v minulosti, ale i v současnosti zabývala celá řada pedagogů i filozofů. Většina z nich dospěla k závěru, že rodičovská láska k dítěti a přístup rodičů v tomto duchu, dává dítěti pocit důvěry a bezpečí. Současně ale přehnaná láska a starostlivost naopak dítěti ve vztahu k výchově může uškodit a negativně ovlivnit sebereflexi i celkový vývoj osobnosti dítěte. Výchova dítěte, ke kterému mají jeho rodiče negativní vtah, často vede k rozvoji komplexů méněcennosti, bázlivosti, nebo i hypochondrie. Tento přístup se týká většinou „nechtěných dětí“. Naopak v rodinách s jedním dítětem často dochází k projekci nenaplněných snů jeho rodičů do výchovy. Tento přístup se projevuje často v přílišné starostlivosti, odstraňování překážek a usnadňováním životních situací, což může vést k pozdějším neúspěchům, pokud dítě není pod přímým dohledem rodičů. Paradoxně tato situace může končit rovněž komplexy méněcennosti.
Některých rodinách se, čím dál častěji, objevuje model výchovy, kde dítě je středem pozornosti celé rodiny, její členové se pro dítě obětují a podřizují se mu. Snaží se o to, aby se dítě vyhýbalo konfliktům, nepřizpůsobovalo se, a naopak okolí, aby se přizpůsobovalo jemu. Takto vychovávaných dětí v současné společnosti přibývá, v USA dokonce vznikl pojem „give-me-generation“, v dostlovném překladu „dej mi generace“. Jedná se o děti a mladé lidi, které výchova vedla k tomu, aby jen užívali výhod, které jim společnost poskytuje a ani neuvažují o tom, že by pro společnost měli být také přínosem."

Poznámka

Dubnický technologický inštitút

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25471
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse