Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchovné problémy

Výchovné problémy


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výchovnými problémy. Nejdříve seznamuje s psychickou deprivací, jejím pojetím, projevy a typologií. Poté uvádí poruchy chování. Charakterizuje jejich nejčastější typy a formy. Věnuje se rovněž etopedickému dělení poruch chování, včetně disociálního chování.

Obsah

1.
Psychická deprivace
1.1.
Víceúrovňové pojetí psychické deprivace
1.1.1.
Retrospektivní (anamnestické) metody
1.1.2.
Prospektivní (katamnestická) metoda
1.1.3.
Bezprostřední sledování chování dítěte
1.1.4.
Podélné (průběžné, longitudinální) studie
1.2
Projevy psychické deprivace
1.3
Typologie psychické deprivace
2.
Poruchy chování
2.1.
Definice
2.1.1.
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) rozlišuje několik příznaků:
2.2
Typy a formy
2.2.1
Typy poruch chování
2.2.1.1.
Porucha chování ve vztahu k rodině
2.2.1.2.
Nesocializovaná porucha chování
2.2.1.3.
Socializovaná porucha chování
2.2.1.4.
Porucha opozičního vzdoru
2.2.2
Formy poruch chování
2.2.2.1.
Situace, obsahující nepřiměřené úkoly a požadavky
2.2.2.2.
Problémová situace
2.2.2.3.
Situace obsahující překážky
2.2.2.4.
Konfliktní situace
2.2.2.5.
Stresová situace
3.
Struktura poruch chování – etopedické dělení
3.1.
Poruchy chování z lékařského hlediska
3.2.
Poruchy chování z hlediska psychologického
3.3.
Poruchy chování z hlediska speciálně pedagogického
3.4.
Disociální chování
3.4.1.
Eva Švarcová lhaní dělí
3.4.1.1.
Pravá lež
3.4.1.2.
Bájná lež
3.4.1.3.
Destruktivní lež

Úryvek

"Podle řady autorů je psychická deprivace stavem vzniklým zejména následkem životních situací, „kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní (vitální psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu.“ Když autoři definují základní psychické potřeby, „vycházejí z moderně pojaté motivační teorie, která chápe, na rozdíl od klasické motivační teorie, dítě jako spontánně aktivní, zaměřené na vyvolání určité stimulace. Shoda anticipované a skutečné stimulace má významný vliv na vnitřní motivaci dítěte k jeho další činnosti. Tuto neustálou a složitou interakci dítěte s prostředím rozdělují na čtyři úrovně podle její strukturovanosti a současně uvádějí časovou následnost těchto úrovní v ontogenezi. Na základě tohoto víceúrovňového pojetí interakce jedince s prostředím, promítnutého do jeho vývoje od prvních dnů až do dospělosti“ jsou podle Matějčka a Langmeiera charakterizovány okruhy psychických potřeb.
1. Určitá míra stimulace, přívod podnětů v přiměřeném množství a variabilitě.
2. Původní globální interakce postupně se diferencující, potřeba vnější, smysluplné struktury.
3. Matka, mateřská osoba, otec, členové rodiny se soustřeďují k sociálnímu objektu.
4. Dítě si uvědomuje své „já“, svůj význam, svou pozici a možnosti uplatnění. Významná je role matky, která je v tomto období nezastupitelnou. (Koluchová, 1987. s.17-18.)

V dnešní době existuje spousta studií, zabývajících se psychickou deprivací. Názory vědců jsou často velmi rozdílné, čehož je možné si všimnout prakticky ihned, když začneme číst jednotlivé názory na psychickou deprivaci. „Při bližším zkoumání se však ukáže, že rozpor není ani tak v nálezech samotných, jako v metodách, kterých bylo při šetřeních užito, a že mnohá nedorozumění se odstraní, budeme-li nálezy hodnotit právě z hlediska užité metodiky.“ (Langmeier, Matějček, 1974, s.27)

Z těchto množství studií se snaží autoři shrnout základní poznatky do několika skupin. Skupiny jsou tříděny podle různých kritérií, dělítkem (kritériem) může být např. čas, účel, apod. Metody, které vědci používají, lze shrnout do čtyř základních skupin:

1. retrospektivní (anamnestické) metody
Tyto metody jsou založeny na výběru dětí či dospělých, kteří mají poruchy chování, přičemž jejich deprivace je hledána v anamnézách. „Znamená to, že známe konečný stav (nebo alespoň předpokládáme, že jej známě) a hledáme v životní historii dítěte okolnosti, které jej přivodily.“ "

Poznámka

Práce obsahuje grafiku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v poznámkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16641
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse