Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výchovné styly, jejich reálné fungování a důsledky

Výchovné styly, jejich reálné fungování a důsledky

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vlivy na účinnost výchovy - vztah mezi vychovávaným a vychovávajícím, aktuální situace, temperament vychovávajícího, jeho nezralost, případná agresivita, labilita intelektové, somatické či duševní handicapy, nespokojenost s jeho vlastním životem. Formování osobnosti dítěte - kladný emoční vztah k němu, výchovný styl. Negativní emoční vztah k dítěti - autokratické, liberální a rozporné řízení (jeho projevy, dopady, projevy dítěte z tohoto prostředí). Kladný emoční vztah k dítěti - silné, střední a slabé řízení (jeho projevy, dopady, projevy dítěte z tohoto prostředí). Jak moc determinuje rodinná výchova budoucnost dítěte. Hledání optimální výchovy.

Obsah

1.
Vlivy na účinnost výchovy
2.
Formování osobnosti dítěte
3.
Negativní emoční vztah k dítěti - autokratické, liberální a rozporné řízení
4.
Kladný emoční vztah k dítěti - silné, střední a slabé řízení
5.
Jak moc determinuje rodinná výchova budoucnost dítěte. Hledání optimální výchovy

Úryvek

" Při středním řízení (demokratickém způsobu výchovy) se u dětí rozvíjí svědomitost i celková stabilita osobnosti. U dítěte jsou podporovány příznivé rysy charakteru, zejména vytrvalost, sebeovládání a svědomitosti. Na dítě jsou kladeny přiměřené požadavky, je bráno jako odpovědný člen rodiny, který má také své povinnosti a jejich plnění považuje za samozřejmé. Vztahy jsou přátelské a společné činnosti se realizují v dobrém klimatu. Neužívá se přísných trestů. Dítě tudíž přijímá požadavky a povinnosti jako něco samozřejmého. Chování dětí bývá pozitivně hodnoceno již učitelkami v mateřské škole. Bývají dobrými kamarády. Dochází u nich k vyváženému sloučení momentů introverze i extraverze. Je podporována stabilita osobnosti. (pozn. Introverze – extraverze a inteligence jsou vlastnosti do značné míry získané hereditou, avšak zbývá ještě značný prostor pro jiné působící podmínky, co se týče jejich formování).

Při slabém řízení se je vztah rodičů a dítěte spíše kamarádský. Požadavky jsou nízké a kontrola jejich plnění je nedůsledná. Dítě tak svědomitě dělá jen to, k čemu je samo motivováno. V některých případech se s rodiči identifikuje natolik, že dobrovolně plní i povinnosti. Tato forma výchovy je častá v „bohémských“ rodinách.

Způsob výchovy v rodině je jen jeden z mnoha působících vlivů na jedince. Různé formy výchovy mohou v té či oné formě usnadňovat nebo naopak ztěžovat život a vývoj v dospělého člověka. Není důvod se proto domnívat, že mladiství s nepříznivým způsobem výchovy v rodině jsou osudově determinováni k nepříznivému vývoji a životu v dospělosti. U některých jedinců se v dospělosti rozvine např. svědomitost, kladné sebehodnocení, vytrvalost, odolnost k zátěži díky působení příznivých podmínek včetně vlastní aktivnosti a sebedeterminace (formování své osobnosti volbou mezi pobídkami zvenčí, mezi osobami, činnostmi, způsoby využívání času, cíli a hodnotami). Vnější podmínky a vlivy působí však pouze za předpokladu, že jedinec aktivně přijme jejich vliv, vybere si mezi informacemi a využije svých vnitřních předpokladů a dále je rozvine.

Optimální způsob výchovy je tedy možno vymezit kladným emočním vztahem k dítěti v kombinaci se středním výchovným řízením. Najít však tu správnou „střední míru“ však nebývá vždy lehké. Problém bývá i v tom, že si mnoho autokrativních dospělých myslí, že jejich způsob výchovy je ten nejlepší a nepřipouští si, že by svůj styl výchovy měli z nějakého důvodu měnit."

Poznámka

Seminární práce z obecné pedagogiky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5141
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse