Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výcvik jako součást socializačního procesu

Výcvik jako součást socializačního procesu

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V první části práce se autor soustředí na socializaci a vzdělávání všeobecně od dětství až po dospělost. V druhé polovině pak na možnosti vzdělání pracovníků, například v oblasti managementu. Výchova a vzdělávání jsou nejvýznamnější součástí socializačního procesu. Zahrnují proces záměrného rozvíjení vloh, schopností a mentálních (morálních a charakterových) a fyzických vlastností a vytváření nových morálních, politických a jiných zájmů a postojů, jakož i osvojování a rozšiřování znalostí o přírodě, společnosti a člověku a získávání praktických dovedností a zkušeností, potřebných pro praktickou společenskou činnost nebo tuto činnost zdokonalujících. Výsledkem tohoto procesu je pak vzdělání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Učení
a) Ze sociálně psychologického hlediska
b) Obecně psychologický výklad
c) Formy lidského učení - senzomotorické, učení poznatkům, metoda řešení problémů, sociální učení
3.
Psychologie a učení
a) Sociální psychologie
b) Druhy sociálního učení - identifikace, internalizace, imitace
4.
Vzdělávání
a) Jednotlivé přístupy - didaktické, sokratovské učení nebo falicitativní
b) Metody vzdělávání
5.
Školení a výcvik zaměstnanců
a) Metody výchovy - metoda vzoru života úspěšných osobností, emocionálního rozvoje osobnosti, Rogeriánská metoda zaměřená na člověka, metoda KEMSAK
b) Metody tréninku
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

V didaktickém přístupu má dominující postavení ten, kdo vzdělává, kdo vychovává – prostě vzdělavatel. Od by měl nejlépe vědět, jaký má vzdělávaný být (jaké má mít vlastnosti), co má vědět (jaké má mít vědomosti) a co má umět udělat (jaké má mít dovednosti). Studenti se učí to, co se jim prezentuje, často bez hlubšího pochopení obsahu. Studenti by měli mít možnost klást otázky, pokud nerozumějí, ale hlavně – na základě osvojeného by se měli chovat, jednat.

Podle sokratovského přístupu se kladou předem vypracované otázky s cílem přivést účastníky vzdělávání k formulaci principů nebo pravdy, k řešení nastoleného problému. Otázky se kladou postupně, krokus krokem. Jde o hledání a formulaci otázek, které podporují myšlení a porozumění, aktivitu a kreativitu všech zúčastněných, je náročný vzdělávací proces.

Falicitativní přístup má učení usnadňovat, má pomáhat účastníkům vzdělávacího procesu naplňovat jejich potřeby a požadavky. Oni také přebírají větší odpovědnost za výsledky vzdělávání. Vzdělavatel vystupuje jako poradce, konzultant, pomocník, nabízí účastníkům zdroje a možnosti řešení.

Výsledky – efekty a účinky vzdělávání závisí nejen na využívaných metodách a přístupech, ale také na celkovém managementu vzdělávání. Ten zahrnuje stanovení vzdělávacích cílů, jejich realizace, včetně zabezpečení hladkého průběhu vzdělávání a hodnocení průběhu stanovených cílů a jejich plnění.Poznámka

Dobře zpracováno, ale práce by potřebovala stylistické úpravy, ale i změny na grafice. Neexistuje nějaké přehledné dělení textu (OBSAH není dílem autora). Ale práce obsahuje i seznam literatury, což je pozitivní věc.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4342
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse