Vydědění

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice vydědění. Charakterizuje tento termín. Uvádí, jaké náležitosti musí mít listina o vydědění, i skutečnost, na koho se vydědění vztahuje. Rozebírá důsledky, následky a důvody vydědění.

Obsah

1.
Vydědění
1.1.
Charakteristika
1.2.
Listina o vydědění
1.3.
Na koho se vydědění vztahuje
1.4.
Důsledky vydědění
1.5.
Následky vydědění
1.6.
Důvody vydědění

Úryvek

"VYDĚDĚNÍ
Vydědění umožňuje zůstavitelovi, aby svým dědicem ustanovil jiného, než toho, kdo se i proti vůli zůstavitele dědicem dle zákonných ustanovení má stát jako tzv. neopomenutelný dědic. Vyděděním se ruší dědické právo, které by jinak osoba měla, lze ho proto nazvat „negativní“ závětí. Nepominutelnému dědici je tak odňat jeho povinný díl.
Listina o vydědění musí splňovat stejné požadavky jako závěť (§ 469a odst. 3). Musí mít náležitosti požadované obecně pro právní úkony (§ 37 a násl. obč. zák.), ale i formální náležitosti stejné jako závěť. Navíc musí být v listině uveden důvod vydědění (§ 469a odst. 3 za středníkem) a to pod sankcí neplatnosti právního úkonu.
Vydědění nelze provést společným úkonem, vyplývá to z toho, že ani závěť nelze provést jako společnou. Do závěti však lze zahrnout projev vydědění.
Vydědění se vztahuje na potomky pořizovatele; u jiných osob lze stejného účinku dosáhnout jejich neuvedením v závěti. Z tohoto důvodu nelze vydědění směšovat s dědickou nezpůsobilostí, která nelze vydědění směšovat s dědickou nezpůsobilostí, která dojde-li ke skutečnostem předvídaným zákonem nastává přímo za zákona a postihnout může kteréhokoli dědice ze zákona a postihnout může kteréhokoli dědice ze zákona i ze závěti. Vydědění je ale projev zůstavitelovy vůle, který se vztahuje výlučně na potomka.
Vydědění lze tedy charakterizovat jako jednostranný právní úkon zůstavitele, kterým tento projevuje svou vůli v tom smyslu, že se určitému jeho potomku nemá dostat jeho dědický podíl, vymezený v ustanovení § 479 obč. zák., resp. že se mu má dostat méně, než kolik činí tento podíl.23
Důsledky vydědění lze vztáhnout i na děti vyděděného potomka (u kterého je dán důvod vydědění), aniž by ony samy nějakou příčinu pro vydědění zůstavitelovy zavdaly. Je ale nutné, aby to přímo v listině o vydědění výslovně stanovil. Pokud tak neučiní, bude z dědění vyloučen pouze vyděděný potomek. Takto uvolněný podíl pak připadne jeho potomkům podle § 473 odst. 2 obč. zák.
Vydědění má za následek, že se na potomka hledí jakoby se smrti zůstavitele nedožil. Má-li se vydědění vztahovat i na potomky, hledí se i na tyto potomky jakoby se nedožily smrti zůstavitele. Důsledky vydědění se promítnou jak při dědění ze zákona, tak při dědění ze závěti.
Důvody vydědění
Co se týká důvodů, jsou v zákoně uvedeny taxativně. Zůstavitel tak může vydědit potomka (§ 469a odst. 1) jestliže:
1) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci a ve stáří nebo v jiných závažných případech"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13098
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse