Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Vyhodnocení výkonnostních parametrů rýpadla s vlečným korečkem na lokalitě Grygov - bakalářská práce

Vyhodnocení výkonnostních parametrů rýpadla s vlečným korečkem na lokalitě Grygov - bakalářská práce

Kategorie: Strojírenství, Technické - ostatní

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou bakalářskou práci, která představuje způsoby a možnosti těžby v lokalitě Grygov. Popsány jsou jak geografická, tak i hydrologická hlediska prostoru, dále pak stroje pouřívané při těžbě a v neposlední řadě také vyhodnocení technických a ekonomických parametrů těžby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika ložiska
2.1.
Geografie ložiska
2.2.
Geologie a úložní poměry ložiska
2.3.
Jakostní charakteristiky ložiska
2.4.
Hydrogeologie a petrografie ložiska
2.5.
Zhodnocení zásob
3.
Charakteristika lomu
3.1.
Historie lomu
3.2.
Otvírkové a skrývkové práce, dobývání ložiska
3.3.
Parametry a rozdělení řezů, parametry svahů, výsypek a odvalů
3.4.
Odvodňování lomu
3.5.
Bezpečnost na lomu
3.6.
Sanace a rekultivace
4.
Technické vyhodnocení parametrů draglinu, dopravy a úpravy surovin
4.1.
Příprava stávající těžby univerzálním rýpadlem E 303 s vlečným korečkem a postup těžební fronty
4.2.
Charakteristika stávající těžby
4.3.
Konstrukční prvky, technické údaje a výkonnost univerzálního rýpadla E 303 s vlečným korečkem
4.3.1.
Konstrukční prvky a hlavní technické prvky rýpadla
4.3.2.
Výkonnost rýpadla
4.4.
Nakládání a doprava suroviny
4.5.
Úprava surovin
5.
Technické vyhodnocení parametrů navrhovaného způsobu těžby
5.1.
Těžba univerzálním rýpadlem E 303 s drapákovým zařízením
5.1.1.
Technologie těžby rýpadla
5.1.2.
Konstrukční prvky a hlavní technické údaje rypadla
5.1.3.
Výkonnost rýpadla
5.1.4.
Nakládání, doprava a úprava surovin
5.2.
Těžba hydraulickým lopatovým rýpadlem DH 921
5.2.1.
Technologie těžby rýpadla
5.2.2.
Konstrukční prvky a hlavní technické údaje rypadla
5.2.3.
Výkonnost rýpadla
5.2.4.
Nakládání a doprava surovin
5.3.
Ostatní způsoby těžby
6.
Ekonomické a ekologické vyhodnocení tohoto způsobu dobývání
7.
Závěr

Úryvek

"4.3. Konstrukční prvky, technické údaje a výkonnost univerzálního rýpadla E 303 s vlečným korečkem
4.3.1. Konstrukční prvky a hlavní technické prvky rýpadla
Je konstruován na housenicovém podvozku. Na horní části podvozku je uchycen ozubený věnec a válečková dráha otoče pro horní stavbu. [3] Otočná stavba má pohonné mechanismy, a to hlavní zdvihový motor s dvojici bubnů, který slouží k pohonu pojezdového mechanismu a zdvihu výložníku. Dále pak motor otoče a elektrovýzbroj. Vše je ukryto ve velké plechové kabině v jejíž přední části je prosklená kabina řidiče.Proud pro toto elektrické rypadlo je přiváděn vlečným kabelem přes kroužkový sběrač do transformátoru, který je spolu s ostatní elektrovýzbrojí umístěn v uzavřené skříni v zadní části otočného svršku.
Korečkové zařízení, viz. obrázek č.6. [4], se skládá s příhradového výložníku délky 20 m, na které je zavěšen svařovaný koreček. [7] Ten volně visí na zdvihovém laně a je přitahován tažným lanem. Zdvihové řetězy se upevňují v zadní části korečku. Tažné řetězy mají více upevňovacích otvorů, aby se dala regulovat síla korečku na zubech. Dno korečku musí být udržován ve sklonu 150, jinak by se zemina z korečku vysypala.
...
5. Technické vyhodnocení parametrů navrhovaného způsobu těžby
K řešení této problematiky jsem použil srovnávací metody. Nejprve vyberu několik způsobů těžby, celkově je popíšu a v poté v závěrečné části zhodnotím. Ale jelikož moje práce má omezenou velikost, budu se obšírněji zabývat jen mnou vybranými možnostmi. Tyto možnosti jsem vybral hlavně podle ekonomických a technických podmínek, které na lomu momentálně existují. Ostatní způsoby jsou ekonomicky náročné a nebo technicky velmi obtížné.
K způsobům, kterým bych se chtěl podrobněji věnovat, patří těžba ze břehu pomocí rýpadla s drapákovým zařízením a dále pak těžbu lopatovým rýpadlem s hloubkovou lopatou. V prvním případě jsem vybral univerzální rýpadlo E 303 s drapákovým zařízením, protože tento způsob je ekonomicky přijatelný a to z důvodu snadné změny stávající metody na navrhovanou metodu pouze úpravou systému lan a výměnou těžního zařízení.
Další způsob, který navrhuji je těžba lopatovým rýpadlem s hloubkovou lopatou. Z čistě ekonomických podmínek jsem usoudil, že nejvýhodnější bude se zabývat lopatovým rýpadlem vyrobené v ČR a proto navrhuji hydraulické lopatové rýpadlo firmy UNEX a.s. s označením DH 921, které splňuje všechny podmínky, které se nacházejí na této lokalitě.
K těžbě ze břehu patří ještě těžba korečkovým rýpadlem, ale pro jeho vysoké pořizovací a hlavně provozní náklady se jím budu zabývat pouze okrajově. Při těžbě lanovým škrabákem s protikladnou by se otvírka jednotlivých polí musela úplně změnit, tím by vznikaly zbytečné komplikace a navíc tento způsob těžby není schopen selektivní těžby, takže se též o tomto způsobu zmíním jen okrajově.
A další způsoby těžby, tedy způsoby kterými se budu zabývat je okrajově jsou těžba sacími, korečkovými, lopatovými a drapákovými rýpadly z vody. V těchto případech by se náklady ještě zvyšovaly a to z důvodu pořízení příslušné dopravy suroviny."

Poznámka

Práce má některé zásadní formální nedostatky. Jedná se o soubor PDF. Text je hojně doprovázen obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10170
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse