Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Výhody a nevýhody malých a středních podniků - výpisky z přednášek

Výhody a nevýhody malých a středních podniků - výpisky z přednášek


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek malého a středního podnikání a zaměřuje se na rozbor výhod a nevýhod malého a středního podnikání. Negativa jsou rozčleněna dle jednotlivých oblastí, uvedeny jsou nevýhody MSP z oblastí financování, výroby, odbytu, řízení, personalistiky. Dále jsou zmíněny výhody a význam MSP v ekonomice.

Obsah

1.
Oblast financování
2.
Výrobní oblast
3.
Oblast odbytu
4.
Oblast personální
5.
Oblast řízení
6.
Výhody malých a středních podniků
7.
Malé a střední podniky v ekonomice

Úryvek

"VÝHODY MSP

1) Jednoduchá, přehledná organizační struktura
- víme za kým jít,když něco potřebujeme
2) Větší pružnost a pohyblivost
- rychleji se přizpůsobí změně trhu (malý podnik není tak automatizovaný jako velký podnik, převažuje spíše ruční práce – lépe se přizpůsobuje než stroje)
3) Centralizace řídících rozhodnutí
- ve velké firmě se centrálně rozhoduje jen době krize
4) Větší kreativita, nižší vliv zájmových skupin podniku (=zaměstnanci, odběratelé, dodavatelé)
5) Jednoduší dělba práce
6) Ztráta anonymity, přímé napojení na vedení podniku
7) Vyšší uspokojení z práce a atmosféry malých skupin
8) Specializace

Malé a střední podniky v ekonomice

1) Konkurenční prvek
- působení proti monopolním tendencím
- zajišťují konkurenci (malé podniky vytvářejí dokonalou konkurenci – větší počet podobných podniků v 1 odvětví)
- možnost volby ve spotřebě

2) Zajištění společenské stability a svobody
- svobodné uplatnění podnikatelů
- učí sebeodpovědnosti (podnikatel odpovědný sám za sebe, nepřenáší odpovědnost na stát)
- stabilizuje společnost (silný střední stav)

3) Protikrizová prevence a stabilita konjunktury
- čím větší počet podniků na určitém území, tím větší prevence proti dopadům případných krizí (při krachu velkého podniku: mnoho nezaměstnaných, stávky,…)
- větší flexibilita a přizpůsobivost

4) Zaměstnanost a výchova učňů
- vytváření pracovních míst

5) Ostatní"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a471963de3fd.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Male_stredni_podniky.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse