Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výkaz cash flow

Výkaz cash flow

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje pojmy cash flow, výkaz o peněžních tocích a podrobně se zabývá metodami jeho výpočtu. Obsahuje informace o metodě přímé, nepravé přímé a nepřímé. Jsou zde popsány jednotlivé fáze jejich výpočtu a také je uvedeno, v jakých případech se dané metody používají.

Obsah

1.
Pojem cash flow
2.
Výkaz o peněžních tocích
3.
Metodika výpočtu přehledu o peněžních tocích
4.
Struktura přehledu o peněžních tocích a metody jeho výpočtu
5.
Přímá metoda výpočtu peněžních toků
5.1.
Postup výpočtu
5.2.
Obsah hlavních položek
6.
Nepravá přímá metoda výpočtu peněžních toků
6.1.
Postup výpočtu
6.2.
Obsah hlavních položek
7.
Nepřímá metoda výpočtu peněžních toků
7.1.
Postup výpočtu
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Struktura přehledu o peněžních tocích a metody jeho výpočtu
Kromě aktuálního stavu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů přehled o peněžních tocích zobrazuje tři typy sald (rozdílů příjmů a výdajů):
- Z provozní činnosti – rozumí se tím základní výdělečné činnosti podniku a dále ostatní činnosti, které nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnosti. Z finančního hlediska je peněžní tok generovaný provozní činností nejvýznamnější, protože je výrazem finanční síly podniku.
- Z investiční činnosti – rozumí se tím pořízení a prodej dlouhodobého majetku, popřípadě činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost
- Z finanční činnosti – se rozumí taková činnost, která má za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých, popřípadě i vybraných krátkodobých závazků.
Při rozlišování metod výpočtu peněžních toků si musíme uvědomit, že pracujeme v prostředí podvojného účetnictví, které, na rozdíl od jednoduché účetní soustavy, není uzpůsobeno pro komplexní sledování peněžních příjmů a výdajů. Z tohoto důvodu byly v průběhu vývoje účetnictví vyvinuty tři základní metody výpočtu a sestavení přehledu o peněžních tocích:
1. Metoda přímá (přímá a nepravá přímá metoda)
2. Nepřímá metoda

Přímá metoda výpočtu peněžních toků
Přímá metoda výpočtu peněžních toků je založena na tom, že z celkového souboru účetních operací podniku vyčleníme soubor účetních operací charakteru peněžních příjmů a výdajů a tento soubor následně sumarizujeme, rozčleníme podle jejich charakteru a takto získaná data doplníme do přehledu o peněžních tocích. Postup výpočtu přehledu o peněžních tocích přímou metodou provedeme v následujících fázích:

Fáze 1: Vyčlenění operací typu příjmů a výdajů
Základním nástrojem identifikace příjmových a výdajových operací je jejich vazba na účty 211 – Pokladna, 221 – Bankovní účty, případně na účty krátkodobého finančního majetku (u peněžních ekvivalentů).

Fáze 2: Přetřídění operací podle skupin podnikových činností
Úkolem přehledu je nejen zjistit celkové příjmy a výdaje, ale i jejich rozčlenění na provozní, investiční a finanční. Pro toto však použití standardních účetních knih není příliš vhodné, protože jedinou související informací je zde použitý protiúčet. Pokud tedy podnik chce pro sestavení přehledu použít přímou metodu, musí použít i jiné informace zapsané u příslušných peněžních operací.

Popis obsahu hlavních položek přehledu o peněžních tocích sestaveného přímou metodou:
A. 1 – Peněžní toky z provozní oblasti
Jedná se o příjmy a výdaje spojené s běžnou činností podniku a jde tedy o příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb a o výdaje spojené s pořízením zboží, materiálu, energie a externích služeb a o úhrady osobních nákladů (mzdy, odvody zákonného pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, úhrady daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a další podobné výdaje)."

Poznámka

Práce obsahuje 1 malé schéma o rozsahu cca 1/4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21120
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse