Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výklad filozofie podle různých autorů

Výklad filozofie podle různých autorů


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce kompilačního charakteru vysvětluje pojem filozofie z pohledu několika autorů působících od středověku až do 20. století. U každého filozofa autor popisuje základní terminologii. Setkáme se tak s názory předních evropských myslitelů od Platóna až po Hegela.

Obsah

1.
Co je filosofie
2.
Filosofie podle několika autorů
2.1.
Platón
2.2.
Aristoteles
2.3.
Descartes
2.4.
Kant
2.5.
Hegel
2.6.
Anzenbacher

Úryvek

"1. Platon:
Platón spolu se Sokratem obrátili pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti. Ústředními tématy pro ně jsou: rozdíl mezi pravým poznáním a pouhým míněním; ctnost a možnost výchovy ke ctnosti; spravedlivé a přitom trvalé uspořádání obce; dobro jako konečný cíl člověka i obce.
Platónova díla mají vesměs formu dialogu (rozhovoru), kde vystupuje Sokrates jako hlavní postava. Filosofii nelze sepsat jako systém ani učit, nýbrž musí se dobývat vlastním myšlenkovým úsilím.

Platónova filosofie se úzce váže k problémům, které pociťovali lidé a společnost jeho doby. Jeho myšlenky jsou neoddělitelně spjaty s životem athénské obce. Platón si klade otázky jako: Na jakém základě se člověk rozhoduje, mluví a jedná? Co je v životě určující? Jsou to snad krátkodobé a sobecké pohnutky, prospěch jednotlivce, anebo existuje cosi, co nás všechny překračuje, ale současně spojuje, co je více než pomíjivost mínění jednotlivého člověka co umožňuje lidem lehčeji snášet životní úděl, žít ve státě?
Platónovo filosofické stanovisko souviselo s kritikou athénské demokracie, jejíž stinné stránky si uvědomoval již Sokrates. U Platóna se zvláště po Sokratově násilné smrti prohloubilo zklamání ze společenské skutečnosti jeho doby, ze spoluobčanů. Nestačí, aby se člověk pouze jevil spravedlivým, ale aby jím skutečně byl. Spravedlnost, dobro atd. nenáležejí našemu smyslovému, pozemskému světu. Proti hmotnému světu kladl Platón pravou skutečnost, pravé bytí. Je to vlastně říše obecných pojmů, duchovních principů, rodů či druhů věcí – tzv. IDEJÍ. Platón oddělil obecné pojmy od jednotlivých, smyslově vnímatelných věcí a přiřkl jim samostatnou existenci mimo tento svět. Idea Dobra, Krásy, Spravedlnosti, Pravdy atd. vystupuje v Platónově pojetí jako jakási samostatná podstata věcí (dílčích, jednotlivých a pomíjivých). Ideje – podstaty (substance) lze současně v platónském duchu pojímat jako nehybné praobrazy, příklady jednotlivin (např. idea koně je vzorem, předobrazem všech konkrétních pozemských koní), lze si je představit jako prvotní jsoucna, jež se vůči pozemským věcem, jsoucnům, nacházejí v nadřazeném postavení. Hmotná skutečnost tedy není pravým bytím, je pouze stínem, odleskem idejí.
Platónova duše je nesmrtelná, po smrti těla je posuzována, zda ještě musí zůstat ve světě jevů, nebo jestli se může vrátit do říše blaženosti.
Vrcholy platónského trojúhelníku: samostatný svět idejí – lidská duše – svět jevů (smyslový)."

Poznámka

Práce je kompilační. Informace jsou čerpány z Wikipedie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22904
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse