Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Vymahatelnost práva. Zajištění pohledávek - odlišnosti úpravy občanského a obchodního zákoníku

Vymahatelnost práva. Zajištění pohledávek - odlišnosti úpravy občanského a obchodního zákoníku

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je popsáno vymezení jednotlivých prostředků zajištění pohledávek a to podle občanského a obchodního zákoníku. Jak je řešeno zajištění prostředků a smluvní pokuty. Popsáno je také ručení a uznání dluhu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecné vymezení úpravy jednotlivých prostředků zajištění
3.
Prostředky zjištění upravené výlučně občanským zákoníkem
3.1.Zástavní právo
4.
Smluvní pokuta - institut občanského práva modifikovaný obchodním zákoníkem
5.
Zajišťovací prostředky s komplexní úpravou v obou zákonících
5.1.
Ručení
5.2.
Uznání dluhu resp. závazku
6.
Instituty upravené výhradně obchodním zákoníkem
7.
Závěr
8.
Použitá literatura

Úryvek

"2. OBECNÉ VYMEZENÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROSTŘEDKŮ ZAJIŠTĚNÍ
Než se dotknu jednotlivých způsobů zajištění závazků, bude účelné a užitečné vymezit si jejich jednotlivé podskupiny a to podle toho, ve kterých právních předpisech je úprava toho kterého institutu soustředěna. Z tohoto hlediska lze právní prostředky zajištění rozdělit do čtyř celků na ty, které:
1) jsou upraveny pouze v občanském zákoníku:
- zástavní právo (§§ 152 – 174 obč. zák.)
- zadržovací právo (§§ 175 – 180 obč. zák.)
- dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů (§ 551 obč.zák.)
- zajištění závazků převodem práva (§ 553 obč. zák.)
- zajištění závazků postoupením pohledávky (§ 554 obč. zák.)
- jistota (§§ 555 – 557 obč. zák.)
2) mají svůj základ v občanském zákoníku, pro obchodní závazkové vztahy jsou modifikovány ustanoveními zákoníku obchodního, tj. občanský zákoník je tu úpravou, která se použije subsidiárně . V současné době jde pouze o smluvní pokutu (§ 544 a § 545 obč. zák., §§ 300 – 302 obchod. zák.), dříve byly v obchodním zákoníku upraveny také odchylky od zástavního práva.
3) jsou komplexně upraveny v obchodním i v občanském zákoníku, použití zákoníku občanského je v tomto případě v oblasti obchodních závazkových vztahů vyloučeno. Jde o:
- ručení ( §§ 546 – 550 obč. zák., §§ 303 – 312 obchod. zák.)
- uznání dluhu (§ 558 obč. zák.), resp. uznání závazku (§ 323 obchod. zák.)
4) nejsou občanským zákoníkem upraveny vůbec, jde o specifické instituty upravené pouze pro oblast obchodních závazkových vztahů. Pouze v obchodním zákoníku je obsažena právní úprava bankovní záruky (§§ 313 – 322), některé specifické úpravy můžeme najít také ve zvláštních předpisech obchodněprávní povahy - např. zástavní právo k cenným papírům (§ 39n. zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech). Zcela nově byl do obchodního zákoníku v souladu s právem Evropských společenství zařazen institut finančního zajištění a to s účinností od 29. září 2005. Jde o zvláštní úpravu zajištění pro poměrně úzce vymezený okruh právních vztahů, proto se této úpravě nebudu již dále věnovat."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7899
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse