Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Vymezení psychologie, psychologie práce a řízení

Vymezení psychologie, psychologie práce a řízení

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce si klade za cíl objasnit pojem psychologie. Nejdříve představuje, co je předmětem jejího zkoumání a tematické okruhy využití poznatků získaných psychologií. Při popisu autor začíná od počátků, tedy od vzniku psychologie ve starořeckém období, pokračuje vývojem přes křesťanský středověk, osvícenství, až k moderní psychologii. V závěru první části se pak autor zabývá psychologickými směry a jejími teoretickými a aplikovanými obory. V druhé části práce je pozornost věnována psychice jedince a práci. Autor objasňuje předmět psychologie práce a její zvláštní oblasti. Nakonec se dočteme i o oboru, jenž zkoumá problematiku lidského činitele při řídící funkci, tedy o psychologii řízení a předmětu jeho zájmu. Práce je součástí souboru výpisků ze skript z psychologie. Zde naleznete následující díl práce- Pracovní zátěž a stres.

Obsah

1.
Předmět psychologie
1.1
Tematické okruhy využití psychologických poznatků
1.2
Vznik a vývoj psychologie
1.3
Základní psychologické směry
1.3.1
Psychoanalýza
1.3.2
Neopsychoanalýza
1.3.3
Behaviorismus
1.3.4
Neobehaviorismus
1.3.5
Humanistická psychologie
1.4
Psychologický poznatkový systém
1.4.1
Teoretické obory
1.4.2
Praktické obory
2.
Psychologie práce a řízení
2.1
Psychika jedince a práce
2.2
Předmět psychologie práce
2.2.1
Zvláštní oblasti psychologie práce
2.3
Předmět psychologie řízení

Úryvek

"1.2 Vznik a vývoj psychologie
- vždy spojeno s filozofickým myšlením
- starořecké období – duše je základem živ. děje; hledání jejího umístění
- DEMOKRITOS: materializmus (člověk vdechuje duši ze vzduchu jako látku složenou z atomů)
- PLATÓN: idealizmus (duše nevyžaduje hmotu, je závislá na ideách a existuje mimo hmotný svět)
- ARISTOTELES: předchůdce (nikoli zakladatel) vědecké PSYCH; duše je oživujícím principem, který nemůže existovat mimo tělo
- křesťanský středověk
- důraz na duchovní výklad psychiky
- duše = nesmrtelná substance, kt. provází tělo za života a po smrti jej opouští
- TOMÁŠ AKVINSKÝ: duše není součást živoucího celku, ale stává se bytostí
.- osvícení (17. století)
- rozmach vědy - rozpor s náboženstvím; častá snaha o oddělení světa vědy a víry
- DESCARTES: duše = substance myslící, tělo = prostorová; každá substance je samostatným světem - filozofický dualizmus
- 19. století – moderní psychologie
- spojení s přírodovědnými obory: rozhodující podnět vzniku + rozvoje vědecké PSYCH
- jde před. o spojení s fyziologií (činnost smyslových orgánů, smyslové poznávání)

- PSYCH stojí na pomezí věd přírodních a společenských (protože duševno závisí na hmotném základu – mozku i na životě člověka ve společnosti)
- koncepce psychol. poznání není jednoznačné (o čemž svědčí řada psychol. směrů)
- rozdíly plynou z odlišného chápání výchozích obecných pojmů (chování, vědomí, osobnost, poznání,…)

Zásadní psychologické směry
- psychoanalýza – základ položil v 1900‘ FREUD; základem je osobnost jedince a jeho vědomí (ale nikoli popis v obecné rovině, pouze analýza některých psychických poruch); zkoumá před. vliv okolí na vědomí jedince; původně byl za základ brán sexuální pud
- neopsychoanalýza – důraz na komplexní rozbor vztahů a interakcí člověka se skutečností
- behaviorismus – WATSON; zjišťuje vnější projevy, činnosti a chování člověka; subjektivní kategorie (vědomí, vjem, představa, přání,…) mají omezené užití; lidé mají být souzeni na základě reakcí na vnější prostředí
- neobehaviorismus – komplexní experimentální studium vztahů člověka se skutečností
- humanistická PSYCH – optimistický pohled na osobnost + činnost člověka; důraz na jedinečnost a svobodu lid. bytí; např. MASLOW, BUEHLEROVÁ"

Poznámka

Skripta z psychologie 1/5.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2717
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse