Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výnosy, náklady, hospodářský výsledek

Výnosy, náklady, hospodářský výsledek

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje výnosy a náklady a zabývá se způsobem jejich výpočtu. Zvláště se rozepisuje o nákladových funkcích a kalkulačním systému výpočtů nákladů. V poslední části se zabývá ziskem, jeho definicemi, výpočty a způsoby práce s ním.

Obsah

1.
Výnosy
2.
Náklady
2.1
Nákladové funkce
2.2
Kalkulační systém výpočtu nákladů
3.
Hospodářský výsledek – zisk
3.1
Výkaz zisků a ztrát
3.2
Daňový zisk a daň
3.3
Pohled na podnikový zisk

Úryvek

"2.3. Hospodářský výsledek - zisk
Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek, jsou-li výnosy vyšší než náklady, jedná se o zisk, v opačném případě o ztrátu.
Zisk je
- motivem, cílem a podnětem podnikání; obvykle maximalizace zisku představuje cílovou funkci podniku, tedy zisk je obvykle vrcholovým syntetickým ukazatelem
- kriteriem pro rozhodování o základních otázkách ekonomiky podniku, např. o výrobním programu, cenách, investicích atd.
- zdrojem akumulace (rozvoje), tj. tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku
- základem rozdělování důchodů mezi vlastníky, investory a stát (motivační funkce)

Výkaz zisků a ztrát
Výkaz zisku a ztrát specifikuje schéma určování hospodářského výsledku.
Provozní hospodářský výsledek je dán odečtením provozních nákladů od provozních výnosů.
Hospodářský výsledek z finančních operací je dán odečtením finančních nákladů od finančních výnosů
Hospodářský výsledek za běžnou činnost před zdaněním se získá se součtem provozního hospodářského výsledku a hospodářského výsledku z finančních operací. Hospodářský výsledek za běžnou činnost se získá se součtem provozního hospodářského výsledku a hospodářského výsledku z finančních operací, od něhož se odečte daň z příjmů za běžnou činnost splatná a odložená.
Mimořádný hospodářský výsledek před zdaněním získáme tak, že od mimořádných výnosů odečteme mimořádné náklady. Mimořádný hospodářský výsledek získáme tak, že od mimořádných výnosů odečteme mimořádné náklady a daň z příjmů z mimořádné činnosti splatnou a odloženou.
Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním se získá sečtením hospodářského výsledku za běžnou činnost před zdaněním a mimořádného hospodářského výsledku před zdaněním.
Hospodářský výsledek za účetní období (zisk po zdanění) získáme tak, že od součtu hospodářského výsledku za běžnou činnost s mimořádným hospodářským výsledkem odečteme převod podílu na hospodářském výsledku společníkům.

V souvislosti s analýzou hospodářského výsledku budeme uvažovat následující veličiny.
Zavedeme označení
DB Daň z běžné činnosti
DM Daň z mimořádné činnosti
DAN Daň z příjmů (DB+DM)
Označme dále
PHVS Převod podílů společníkům

Podle zákona o daních z příjmů není veřejná obchodní společnost poplatníkem této daně. Poplatníci jsou její společníci (obdobně platí i pro komplementáře komanditní společnosti). Hospodářský výsledek běžného roku se proto zcela rozděluje mezi společníky.

HVP Provozní hospodářský výsledek TOV + TIM + VPD - NP
HVF Hosp. výsledek z finančních operací VF - NF
HVPF Hosp. výsledek z běžné činnosti HVP + HVF
HVM Mimořádný hosp. výsledek nezdaněný VM - NM
HVD Hospodářský výsledek před daní HVP + HVF + HVM
EBIT Hrubý hospodářský výsledek a úroky HVD + NFU
EAT EBIT zmenšený o daň EBIT-DAN
EBT EBIT zmenšený o úroky EBIT-NFU
HVC Hospodářský výsledek HVD - DAN - PVHS

Ve výrazu pro HVC pro veřejně obchodní společnost platí DAN=0 a pro společnost, která není veřejně obchodní platí PVHS=0. V rozborech hospodářského výsledku se omezíme na společnosti, které nejsou veřejně obchodní nebo komanditní a proto budeme předpokládat, že PVHS=0, tj. HVC=HVD-DAN."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9840
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse