Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Výpočet provozního diagramu vysokého napětí

Výpočet provozního diagramu vysokého napětí


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace, Ostrov

Charakteristika: Práce je zpracovaným příkladem, ve kterém je vypočítán úbytek napětí na začátku vedení a napětí na začátku vedení při zvýšení odebíraného výkonu na 6MW. U obou příkladů je provedena početní kontrola.

Obsah

1.
Zadání
2.
Výchozí hodnoty
3.
Postup
4.
Výpočet

Úryvek

"Výchozí hodnoty: Vedení je z vodičů 70AlFe 6, l=12km.Odebíraný výkon na konci vedení je P2=5MW
U2=35kV sdružený
cos φ=0,8
parametry vedení Rk=0,434Ω/km
Xlk=0,363Ω/km

Postup:a) I rozdělíme na činnou a jalovou složku
b)vypočítáme úbytky napětí pro každou složku I zvlášť
c)úbytek činné složky kreslíme jako „x“
d)celkový úbytek napětí získáme vektorovým součtem ∆U1 a ∆U12
e)V diagramu kreslíme přibližný úbytek nepětí průmětem U1 kolmým do směru vektoru U2
f)abychom nemuseli přepočítávat fázové hodnoty na sdružené,použijeme pro úbytky napětí stupnici v procentech a ta pak platí pro obě hodnoty
g)činná složka proudu je úměrná činnému výkonu a proto podle ní vynášíme osu činných výkonů v kW
h)oba výkony vynášíme na jejich osy v měřítku.Osy k sobě svírají pravý úhel a vynesením hodnot vytvoří pravoúhlý raster.Z něj lze pro jakýkoliv odběr odečíst potřebné napětí U1"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46b6ec0f58dbf.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Provozni_diagram_vysokeho_napeti.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse