Výpočet šroubu


Kategorie: Matematika, Průmyslová škola

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce obsahuje protokol o výpočtu šroubu.

Obsah

1.
Výpočet šroubu
2.
Vybraná součást
3.
Typ výpočtu
4.
Zadané hodnoty
5.
Vypočtené hodnoty
6.
Kontrola
7.
Návrh

Úryvek

"Zadané hodnoty:
Zatížení:
F = 100 N zatěžující síla
Závit: M6
h = 5 mm výška matice
Materiál šroubu:
5.6 pevnostní třída
Rp0,2 = 300 MPa smluvní mez kluzu
pD = 65 MPa dovolený tlak v závitech
Dt = 240 MPa dovolené napětí v tahu
Normalizované hodnoty závitu:
Základní profil: ISO 68-1
d = 6 mm vnější průměr závitu šroubu
Pz = 1 mm stoupání závitu
Vypočtené hodnoty:
p = 2,693 MPa tlak v závitech
r = 7,122 MPa redukované napětí (dle max)
Kontrola:
Napětí: r < Dt VYHOVUJE
Tlak v závitech: p < pD VYHOVUJE
Návrh:
nmin = 1 minimální počet šroubů ve šroubovém poli
Fmax = 2413,381 N maximální možná zatěžující síla na jeden šroub
Podle napětí (některá z hodnot):
dmin = 1,2 mm minimální průměr závitu
5.6 pevnostní třída materiálu šroubu
Podle tlaku v závitech (některá z hodnot):
hmin = 1,166 mm minimální výška matice
5.6 pevnostní třída materiálu šroubu"

Poznámka

Práce obsahuje obrázek o rozsahu cca čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e54b81663db.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
vypocet_sroubu.dot (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse