Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Vypracovaná témata z matematiky ke zkoušce - výpisky z přednášek

Vypracovaná témata z matematiky ke zkoušce - výpisky z přednášek

Kategorie: Matematika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný okruh témat ke zkoušce na vysoké škole na obor marketing. Práce obsahuje jak teorii, tak praktické výpočty, tabulky a grafy.

Obsah

1.
Logické operátory
2.
Složené výroky
3.
Kvantifikátory
4.
Základní množinové operace
5.
Množiny
6.
Spočetná množina
7.
Věty o supremu a infimu
8.
Zobrazení
9.
Posloupnost reálných čísel
10.
Vlastnosti
11.
Posloupnosti konvergentní a divergentní
12.
Neurčité výrazy
13.
Elementární funkce jedné proměnné,
14.
Sudá, lichá a periodická funkce
15.
Limita a spojitost funkce jedné proměnné
16.
Věty o limitách
17.
Derivace funkce v bodě a intervalu
18.
Věty o derivacích
19.
Geometrický vztah první a druhé derivace
20.
Diferenciál funkce jedné proměnné
21.
L´Hospitalovo pravidlo
22.
Derivace a diferenciály vyšších řádů funkce jedné proměnné
23.
Taylorova věta Lokální extrémy funkce jedné proměnné
24.
Inflexní funkce
25.
Asymptoty grafu funkce
26.
Primitivní funkce
27.
Neurčitý integrál
28.
Metoda per partes, substituční pro neurčitý a určitý integrál
29.
Integrace racionálních funkcí
30.
Definice (R) a (N) určitého integrálu, jejich souvislost, podmínky existence a vlastnosti
31.
Nevlastní integrály
32.
Nekonečná číselná řada a její součet
33.
Kritéria konvergence řad
34.
Funkční, mocninné řady
35.
Taylorova řada
36.
Graf, limita, spojitost funkce dvou proměnných
37.
Parciální derivace
38.
Totální diferenciál
39.
Parciální derivace a diferenciály vyšších řádů funkce o dvou proměnných
40.
Taylorův vzorec
41.
Parciální derivace slož funkce o dvou proměnných
42.
Implicitní funkce a její derivace, lokální a vázané extrémy
43.
Aproximace funkce
44.
Metoda nejmenších čtverců
45.
Obyčejná diferenciální
46.
Separovatelná a lineární rovnice řádu
47.
Cauchyova metoda úloha
48.
Dvojný a dvojnásobný integrál
49.
Fubiniho věta
50.
Transformace do polárních souřadnic
51.
Operace s vektory
52.
Lineární kombinace, závislost a nezávislost vektorů
53.
Lineární prostor, jeho báze a dimenze
54.
Matice a její typy, operace s nimi, jejich hodnosti
55.
Inverzní matice
56.
Gaussova metoda inverze matice
57.
Determinanty
58.
Výpočet inverzí matice pomocí determinantů
59.
Pravidla pro řešení soustav lineárních rovnic, věta o jejich řešitelnosti
60.
Fundamentální systém řešení homogenní a nehomogenní soustavy rovnic
61.
Skalární a ortogonální součin dvou vektorů, úhel
62.
Změna báze v lineárním prostoru, transformace souřadnic

Úryvek

„45. OPERACE S VEKTORY, VLASTNOSTI
- „vektor“ - je veličina, při které rozeznáváme velikost a směr

- značíme ji a, b, c nebo AB, kde A je počáteční bod a B
je koncový bod
- vektory jsou to prvky vektorového prostoru (= množina
prvků, kt. se nazývají vektory)
- má směr a orientaci

a) aritmetické vektory
= uspořádaná a-tice R čísel u (u1, u2, … ua )
= aritm. vektorový prostor = dimenze = množina všech uspořádaných
a-tic a čísel

b) geometrické vektory
= množina všech souhlasně orientovaných úseček
- umístěním vektoru a nazýván každou orientovanou úsečkou, která
představuje vektor a a

A B
Operace s vektory:
Sčítání (po složkách)
Násobení reálných čísel
složky


Rn nebo Rn y

r > 0
r•
r < 0
x

Pro n = 2

y


x

Úhlopříčka odpovídá součtu geometrický
Násobení + zůstává směr i orientace, mění se pouze velikost.

Co musí platit pro tyto operace?


Vlastnosti:
1. komutativní zákon

2. asociativní zákon (sčítáme vždy po
sloupcích)"

Poznámka

Práce obsahuje výpočty, tabulky, schémata a grafy. Čistý text práce dosahuje cca 50 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3237
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse