Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Vypracované otázky k příjímacím zkouškám do 1. ročníku OPF v Karviné

Vypracované otázky k příjímacím zkouškám do 1. ročníku OPF v Karviné

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovány tématické okruhy k přijímacím zkouškám na Obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné. Jedná se o základní ekonomický rozhled, který by měl uchazeč o studium mít, aby řádně zvládl přijímací řízení.

Obsah

1.
Podstata ekonomie,vyspělost ekonomiky určitého státu a kvality života
1.
Ekonomie
1.1.
Klasifikace zemí podle hospodářské úrovně
2.
Základní ekonomické pojmy tržní ekonomiky
2.1.
Základní ekonomické činnosti
2.2.
Pojmy
3.
Základní představa o trhu,členění trhů v moderní ekonomice
3.1.
Trh
3.2.
Typy trhů
3.3.
Tržní subjekty
4.Strategie ekonomického rozvoje České republiky, podstata ekonomické transformace a přechodu k tržní ekonomice po r.1989
4.1.
Vývojové etapy 1.-6.
4.2.
Platební bilance
5.
Mezinárodní ekonomická integrace a záměr České republiky
5.1.
Integrační procesy
5.2.
Regionální ekonomická integrace - definice
5.3.
Integrační seskupení
5.4.
Pokusy o regionální ekonomickou integraci - výčet nejdůležitějších
5.5.
Nadnárodní společnosti
5.5.1.
Rozdělení podle vzniku
6.
Mezinárodní ekonomické instituce.
6.1.
GATT - Všeobecné dohody o clech a obchodu
6.2.
Světová organizace obchodu WTO (World Trade Organization)
6.3.
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj neboli Světová banka (World Bank)
6.3.1.
Světová banka a organizace kolem ní
6.3.2.
Regionální rozvojové banky
6.4.
Banka pro mezinárodní platby
6.5.
Mezinárodní měnový fond (MMF)
6.6.
Evropský měnový systém (EMS)
6.7.
Evropská unie
6.8.
OSN

Úryvek

"Vývoj postavení ekonomiky ČR ve sv. ek. lze rozdělit do několika etap.
I.
První etapu představuje vývoj Československé republiky od r. 1918 do konce II.sv. války. Československou republiku tvořilo součástí Českých zemí, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny,rozloha činila 140394 km2 a počet obyvatel představoval 13,6 mil (z toho 3,1 mil.Němci).
České země měly již od začátku století průmyslově agrární strukturu, ale Slovesko i Zakarpatská Ukrajina měly výrazně agrární ráz. Nově vzniklý stát zahrnoval 60 % průmyslového potenciálu bývalé monarchie a 25 % obyvatelstva. Obyvatelstvo bylo zaměstáno z 34,5 % v průmyslu, stavebnictví a řemeslu, 38,3 v zemědělství a jen z 27,2 % ve službách (tj. struktůra IAS). Důležitým krokem osamostatnění se byla měnová reforma r.1919.Tím se vytvořily podmínky pro plynulý ekonomický rozvoj země. Současně byly provedeny značné majetkové přesuny ve prospěch domácího kapitálu. Jednak byla provedena pozemková reforma,a jednak nostrifikace akciových společností. Nostrifikační zákony vyžadovaly přenesení sídel společností,jenž měly závod na území republiky,na československé území. Úvěrování nostrifikovaných společností převzaly československé banky. Československý kapitál skupoval na burzách ve Vídni a Budapešti,za velmi výhodných podmínek, akcie čs. podniků od zahraničních účastníků a soustřeďovat je v domácích rukou.Tohoto procesu se zúčastnil i francouzský a britský kapitál (francouzská účast v závodech Škoda a v železárnách v Třinci,britská účast v Anglo-Československé bance a Explosii Semtín aj.). V Československu vznikl i silný finační kapitál (pražská finanční burza se stala sedmou největší v Evropě). Ten byl tvořen třemi stupinami bank. Nejsilnější skupinu představovala Živnostenská banka a Česká eskomtní banka,které se zaměřovaly zejména na podniky těžkého průmyslu. Druhou skupinu představovala
Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka,dále pak Česká průmyslová banka a Česká banka Union.Ty se orientovali na lehký průmysl. Třetí skupinu tvořily Agrární banka a Moravská banka, které se orientovali na zemědělství a potravinářský průmysl.

Hospodářský vývoj státu byl ve vymezeném údobí poznamenán cyklickým vývojem,kdy zejména pokles v r.1933 byl velmi těžký,z něhož se ekonomika jen pomalu zotavovala . Bylo to dáno tím,že rozbitím monarchie se klíčovou otázkou ekonomiky stalo nalezení vhodných zahraničních trhů. Československá ekonomika byla silně závislá na exportu. Ztráta velkého trhu v Rakousku a později ztráta trhů na Balkáně nutila hledat odbyt na celém světě.Jestliže ještě v r.1924 činil odbit podíl Německa a sousedních nástupnických států na čs. zahraničním obchodě 64 % pak v
r. 1937 klesl na 29 %.Vzrostl význam vzdálených trhů zejména v jižní Americe a na Středním Východě. Obchod se SSSR činilo 1 % obratu.

II.
Poté lze zaznamenat krátkou etapu od r.1945 do 1948,kdy se definitívně rozhodlo o začlenění země do bloku zemí socialistického tábora.
V období po II. sv. válce došlo v ČSR k zásadním změnám,území republiky se zmenšilo o Zakarpatskou Rus a z republiky bylo odsunuto německé obyvatelstvo.V krátkém období od r.1948 byla snaha po rozšíření teritoriálního zapojení a oblast Východu. Předpokládalo se,že ČSR bude moci obchodovat jak s Východem tak Západem. ČSR vstoupila do všech světových organizací,tedy i do MMF a IBRD.
Rovněž chtěla příjmout účast na Marshallově plánu, jenž sliboval poskytnout potřebné zdroje pro poválečnou rekonstrukci průmysl. Únorový převrat v r.1948 znamenal zlom v dalším vývoji ekonomiky,který potvrdilo převzetí sovětského modelu řízení ekonomiky v r.1951.

III.
Existenci socialismu lze rozčlenit na etapu 1948-68,
Československo se stalo výhradním dodavatelem strojírenských výrobků pro rozvoj ostatních zemí socialistického tábora. Dovoz potřebných surovin byl zajištěn dávkami ze SSSR.V ČSR dochází k prudké industrializaci. Přednostně je však rozvíjen těžký průmys, který musel zabezpečit požadavky nového zbrojení v období studené války. Nevytvořily se podmínky pro odstranění technického a strukturálního zaostávání ekonomiky, naopak vzhledem k nízké specializaci se ještě zhoršily. Téměř jednostranná orientace na země CPE se odrazila i v poklesu technické úrovně vyráběné produkce jednak vzhledem k nízkým nárokům odběratele, ale i nízké úrovni dovážené produkce."

Poznámka

Práce obsahuje schéma. Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy. Rovněž obsahuje velké množství zkratek, které činí práci nepřehlednou.
Ekonomický rozhled pro školní rok 1998/1999.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera336
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse