Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Výroba elektrické energie - maturitní otázka 43/48

Výroba elektrické energie - maturitní otázka 43/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje zdroje, ze kterých se dá získat elektrická energie. Poté popisuje odběrový diagram a vysvětluje základní pojmy spojené s chodem elektrárny. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Elektrické stanice - maturitní otázka 42/48, následující Tepelné elektrárny - maturitní otázka 44/48.

Obsah

1.
Výroba elektrické energie
1.1
Energetické zdroje
1.1.1
Slunce
1.1.2
Vítr
1.1.3
Voda
1.1.4
Termonukleární energie
1.1.5
Tokamak
1.1.6
Fúzní reaktory
2.
Odběrový diagram a základní elektrárenské pojmy
2.1
Špička
2.2
Maximum
2.3
Střední výkon
2.4
Zatěžovatel
2.5
Instalovaný výkon
2.6
Záloha
2.7
Energetická účinnost
2.8
Hospodárný výkon

Úryvek

“Slunce
Probíhá termojaderná reakce – slučování jader lehkých plynů (přeměna vodíku na helium). Na zem dopadá energie 0.2 kW na 1 m2. Ohřívá se teplonosná látka. Paprsky se soustředí na jedno místo. Je to ekonomicky náročné, vyplatí se to pouze tam, kde je 365 dní v roce slunce. Předpokládá se zavěšení geostacionární družice ve výšce 42000 km a na nich se přemění sluneční energie a přenese se na zem pomocí elektromagnetického vlnění.

Vítr
Vyplatí se více elektráren menších výkonů. Velké elektrárny jsou v Hamburgu a v Americe. – provoz se nevyplatí.

Voda
Moře. Využívá se příliv a odliv. Největší vlny jsou u Skotska (vlny až 20 m). První přílivová stanice je ve Francii u Bretaně. Tlak vody se převádí na médium, které roztáčí turbíny. Slaná voda – koroze. Američani na Floridě využívají teplé mořské proudy. Moře je nevyčerpatelná zásoba deuteria (těžký vodík).

Termonukleární energie
Slučování jader deuteria a tritia. Při reakci vzniká helium a neutrony a uvolní se několikanásobná energie.
- tokamak
- fůzní reaktor

Tokamak
Reakce je vyvolána obrovskými teplotami (200 mil. Kelvína), při nichž dochází k srážkám ve vodíkovém plazmatu s takovou razancí, že se izotopy přiblíží na dosah jaderných sil a začnou se spojovat. Plazma je uzavřena magnetickým polem tak, že vytváří jakýsi nekonečný prstenec. Prstenec je v magnetickém poli silného trafa se supravodivými primárními cívkami a sekundár je tvořen samotným plazmatickým prstencem. V prstenci vzniká mohutný proud a tím se zahřívá Joulovým teplem. Problematický je nutný velký napájecí příkon. Hledají se jiné způsoby ohřevu, např. ohřev plazmy vysokofrekvenční energií, nebo vstřikováním urychlených volných nabytých částic atd."

Poznámka

Maturitní otázka z elektroenergetiky.
Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4784c9a967fe5.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Vyroba_el_energie.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse